Bariery rozwoju rynku biopaliwa w Polsce

Bariery rozwoju rynku biopaliwa w Polsce... Rozwój produkcji biopaliwa w Polsce blokują bariery finansowe oraz prawne. Jest jednak szansa, aby rynek ten rozwinął się z korzyścią dla rolnictwa - uważa dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. "Podstawową barier

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Rozwój produkcji biopaliwa w Polsce blokują bariery finansowe oraz prawne. Jest jednak szansa, aby rynek ten rozwinął się z korzyścią dla rolnictwa - uważa dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. "Podstawową barierą rozwoju rynku biopaliwa jest brak bieżących środków finansowych w rolnictwie. Dotyczy to zwłaszcza braku kredytów inwestycyjnych oraz możliwości uzyskania tanich kredytów obrotowych na zakup surowca" - powiedział Wiśniewski w Senacie na seminarium o możliwościach wykorzystania biopaliw w Polsce. Jego zdaniem, inną barierą rozwoju tego rynku są kwestie legislacyjno-prawne związane z użytkowaniem paliwa pochodzenia roślinnego. "Metodą pokonania tej bariery jest przyjęcie standardów europejskich dotyczących jakości biopaliwa oraz opracowanie ustaw i krajowego programu wykorzystania biopaliw" - powiedział Wiśniewski. Wiśniewski zwrócił również uwagę na ryzyko związane z barierami informacyjnymi. Dlatego według niego konieczna jest kampania informacyjna w mediach, wśród rolników oraz władz samorządowych. Mimo wszystko jednak - zdaniem Wiśniewskiego - rośnie przekonanie, że biopaliwa są dobrym rozwiązaniem dla Polski, a zwłaszcza dla polskiego rolnictwa. Mówił, że w krajach Unii Europejskiej produkcja biopaliwa rozwinęła się tam, gdzie jest nadprodukcja rolnicza oraz w krajach z wysokim opodatkowaniem paliw mineralnych. (PAP)

Bariery rozwoju rynku biopaliwa w Polsce

Promocje:

PROMOCJE: