Energia odnawialna a bezrobocie

Pompy ciep砤 | O秝ietlenie LED, 縜r體ki LED | Kolektory s硂neczne | Certyfikat energetyczny | Pod硂g體ka

Energia odnawialna a bezrobocie... Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie jest regionem szczeg贸lnie dotkni臋tym bezrobociem strukturalnym. Czyni wi臋c rozliczne wysi艂ki zmierzaj膮ce do jego obni偶enia. W艣r贸d nich zwraca si臋 w stron臋 energii odnawialnej, chc膮c wykorzysta膰 j膮 do przeciwdzia艂ania b

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie jest regionem szczeg贸lnie dotkni臋tym bezrobociem strukturalnym. Czyni wi臋c rozliczne wysi艂ki zmierzaj膮ce do jego obni偶enia. W艣r贸d nich zwraca si臋 w stron臋 energii odnawialnej, chc膮c wykorzysta膰 j膮 do przeciwdzia艂ania bezrobociu. Definicja energii odnawialnej Klasyczne odnawialne 藕r贸d艂a energii to energia s艂oneczna, energia w贸d, wiatru oraz energia geotermalna. Pewne zastrze偶enia do przedstawionej wy偶ej definicji odnawialnych 藕r贸de艂 energii wzbudza szeroko dzisiaj stosowane poj臋cie "biomasa", jako najbardziej praktyczne i dobrze opanowane technologicznie 藕r贸d艂o tej energii. Biomasa bowiem to nie tylko najpowszechniej i najdawniej stosowane do cel贸w energetycznych drewno lub produkty odpadowe towarzysz膮ce jego przer贸bce. Biomasa to coraz powszechniej stosowana w krajach rolniczych s艂oma, czy nawet ziarno zb贸偶 (?!) oraz gnojowica i obornik do produkcji biogazu w wyniku fermentacji metanowej, 艣cieki i 艣mieci komunalne b臋d膮ce medium do produkcji gazu, a w przypadku 艣ciek贸w komunalnych powstaj膮ce osady 艣ciekowe, kt贸re po odpowiedniej obr贸bce technologicznej mog膮 stanowi膰 "paliwo odnawialne". Tak poszerzaj膮c poj臋cie odnawialnych 藕r贸de艂 energii dostrzegamy, 偶e do ich powstania opr贸cz s艂o艅ca niezb臋dne jest podtrzymywanie metabolizmu spo艂ecznego cz艂owieka. Energetyczne przetworzenie odnawialnych 藕r贸de艂 energii zwi膮zanych z metabolizmem spo艂ecznym cz艂owieka jest cenne r贸wnie偶 z tego powodu, 偶e pozwala po偶ytecznie zagospodarowywa膰 te odpady. W takim uj臋ciu mo偶e ono by膰 wa偶nym uzupe艂nieniem wsp贸艂czesnego d膮偶enia do tzw. "czystszej produkcji" zak艂adaj膮cej powa偶ne ograniczenie ilo艣ci uci膮偶liwych odpad贸w (np. 艣ciek贸w) powstaj膮cych w procesach produkcyjnych. Sytuacja prawna energii odnawialnej Podstawy prawne dla energii odnawialnej wynikaj膮 z obowi膮zku zabezpieczenia energetycznego kraju, kt贸ry ci膮偶y na organach ustawodawczych i wykonawczych. Bezpiecze艅stwo energetyczne powinno by膰 osi膮gane przy jak najmniejszych stratach w 艣rodowisku przyrodniczym. W dniu 9 listopada 1990 r. Sejm RP podj膮艂 bardzo wa偶n膮 uchwa艂臋 w sprawie za艂o偶e艅 polityki energetycznej Polski do roku 2010. W Uchwale tej Sejm RP zaleci艂: "... ochrona 艣rodowiska powinna by膰 podstawowym czynnikiem warunkuj膮cym wyb贸r technologii energetycznych..." oraz "zmniejszenie udzia艂u paliw sta艂ych, a zwi臋kszenie udzia艂u r贸偶nych rodzaj贸w energii odnawialnych...". Podstawowym aktem prawnym, reguluj膮cym pozycj臋 energii odnawialnej w gospodarce energetycznej Polski jest Ustawa "Prawo energetyczne", przyj臋ta przez Sejm RP 10 kwietnia 1997 roku, p贸藕niej nowelizowana. Ustawa "Prawo energetyczne" porz膮dkuje terminologi臋 zwi膮zan膮 z r贸偶nymi rodzajami energii, ustalaj膮c, 偶e odnawialne 藕r贸d艂a energii stanowi膮 podgrup臋 w grupie niekonwencjonalnych 藕r贸de艂 energii. Precyzuje ona r贸wnie偶 odnawialne 藕r贸d艂a energii jako te, kt贸re w procesie przetwarzania wykorzystuj膮 energi臋 s艂oneczn膮 "... w rozmaitych postaciach, w szczeg贸lno艣ci energi臋 rzek, wiatru, biomasy, energi臋 promieniowania s艂onecznego...". Ustawa "Prawo energetyczne" nak艂ada na odpowiednie organy Pa艅stwa i samorz膮d贸w obowi膮zek rozwoju energetyki niekonwencjonalnej, w tym odnawialnej. Okre艣la ona, 偶e Minister Gospodarki jako organ, na kt贸rym spoczywa obowi膮zek rozwijania nieodnawialnych 藕r贸de艂 energii "... mo偶e, w drodze rozporz膮dzenia, na艂o偶y膰 na przedsi臋biorstwa zajmuj膮ce si臋 obrotem energi膮 elektryczn膮 i ciep艂em, obowi膮zek zakupu energii elektrycznej i ciep艂a ze 藕r贸de艂 niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych...". S艂owo "mo偶e" zosta艂o u偶yte w Ustawie dlatego, aby nie ogranicza膰 w zal膮偶ku rynku energii, kt贸ry ta Ustawa mia艂a generowa膰. Dzisiaj jednak s艂owu temu powinno by膰, ze wzgl臋d贸w ekologicznych, przypisane rozumienie "powinien" i ci, kt贸rzy doceniaj膮 ekologiczne zagro偶enie ze strony spalania paliw kopalnych maj膮 nadziej臋 na kolejn膮 nowelizacj臋 "Prawa energetycznego" w tym kierunku. Je偶eli chodzi o rol臋 samorz膮d贸w w rozwijaniu wykorzystywania odnawialnych 藕r贸de艂 energii, to Ustawa "Prawo energetyczne" precyzuje, 偶e powinno by膰 to trosk膮 gmin. Ustawa nak艂ada na gminy obowi膮zek opracowania planu zaopatrzenia energetycznego, w tym szczeg贸lnie zaopatrzenia w ciep艂o oraz organizacji o艣wietlenia miejsc publicznych. Nak艂ada r贸wnie偶 na gminy obowi膮zek wykorzystywania lokalnych zasob贸w energii. W ten spos贸b wykorzystywanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii zyska艂o pragmatyk臋 prawn膮 i lokalizacj臋 wykonawcz膮 ju偶 od najni偶szego szczebla samorz膮dowego, jakim jest gmina. Bilans energii odnawialnej w Polsce W dyskusji nad bilansem energii odnawialnej w Polsce zacz臋to zadawa膰 nast臋puj膮ce pytania: jak wykorzystujemy dost臋pne 藕r贸d艂a energii odnawialnej? jakimi dyspozycyjnymi 藕r贸d艂ami energii odnawialnej rozporz膮dzamy? jakie mog膮 by膰 bariery w forsowaniu wykorzystania energii odnawialnej? Z dost臋pnych w r贸偶nych 藕r贸d艂ach informacji wynika, 偶e stopie艅 wykorzystania i dyspozycyjno艣膰 odnawialnych 藕r贸de艂 energii w Polsce s膮 oceniane kra艅cowo r贸偶nie. Prowadzone prace maj膮 g艂贸wnie charakter informacyjny i edukacyjny, co na tym etapie jest r贸wnie cenne. Mo偶na powiedzie膰, 偶e zasoby odnawialnych 藕r贸de艂 energii s膮 w Polsce znaczne, a ich wykorzystanie niewielkie. A jakie mog膮 by膰 bariery w wykorzystaniu energii odnawialnej? Zwi臋kszaniu odsetka wykorzystania energii odnawialnej w Polsce nie sprzyja brak rynku biopaliw. Jednym z czynnik贸w odstraszaj膮cych potencjalnych inwestor贸w energetyki odnawialnej jest niska pewno艣膰 dostaw tych paliw. Potrzeba wi臋c aby powstawa艂y firmy o charakterze produkcyjno-us艂ugowym podejmuj膮ce si臋 skupu i sprzeda偶y biopaliw. Wa偶nym 藕r贸d艂em energii odnawialnej w Polsce mo偶e by膰 spalanie s艂omy, zwanej "odpadow膮". Pewne ilo艣ci s艂omy "odpadowej" wyst臋puj膮 w Polsce, poniewa偶 zmniejszy艂a si臋 liczba hodowanych zwierz膮t gospodarskich, zmniejszy艂o si臋 wi臋c zapotrzebowanie s艂omy do produkcji obornika, cennego nawozu naturalnego, kt贸rego nic nie jest w stanie zast膮pi膰. Mi臋dzy dwoma grupami ludzi, zainteresowanych rolniczym i energetycznym wykorzystaniem s艂omy, wyst臋puje konflikt interesu: czy s艂oma powinna w ca艂o艣ci wr贸ci膰 do gleby pod postaci膮 obornika, czy pewna jej cz臋艣膰 mo偶e by膰 utylizowana energetycznie. Jaka to mo偶e by膰 cz臋艣膰 bez uszczerbku dla warto艣ci technologicznej gleby? Zagadnienie to mo偶e sta膰 si臋 ogranicznikiem w energetycznym wykorzystaniu biomasy, wymaga wi臋c dog艂臋bnego przeanalizowania i podj臋cia w艂a艣ciwych decyzji. Potencjalna rola energii odnawialnej w obni偶aniu strukturalnego bezrobocia Poj臋cia "bezrobocia" nie trzeba bli偶ej definiowa膰, nas jednak interesuje tu zjawisko nazywane "bezrobociem strukturalnym", czyli odnoszone do struktury grup spo艂ecznych w kraju. Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie jest szczeg贸lnie obj臋te bezrobociem w tej grupie strukturalnej spo艂ecze艅stwa, kt贸ra by艂a niegdy艣 zwi膮zana z tzw. rolnictwem uspo艂ecznionym. Jest to grupa osadzona w 艣rodowisku wiejskim, a wi臋c na terenach mog膮cych by膰 potencjalnym obszarem upraw ro艣lin energetycznych, zarazem na terenach gdzie bezrobocie strukturalne przekracza nawet kilkakrotnie wska藕niki krajowe. Zagospodarowywanie 藕r贸de艂 energii odnawialnej jest pewnym dzia艂aniem tworz膮cym nowe miejsca pracy, przy czym r贸偶ne rodzaje tej energii mog膮 generowa膰 r贸偶n膮 liczb臋 tych miejsc. Odchodzenie od paliw kopalnych i wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii generuje oko艂o 2-5 razy wi臋cej stanowisk pracy. Kryterium pracoch艂onno艣ci tych 藕r贸de艂 bywa liczba miejsc pracy odnoszona do 1 MW mocy zainstalowanej. W poszczeg贸lnych grupach tych 藕r贸de艂 generuj膮 one na 1 MW: biomasa 2 miejsca ma艂a energetyka wodna, gaz wysypiskowy, biogaz 1 - 1,5 miejsca, energetyka wiatrowa 0,2 miejsca pracy. Warto w tym miejscu podkre艣li膰, 偶e odchodzenie od spalania w臋gla kamiennego do olej贸w opa艂owych lub gazu powoduje znaczn膮 redukcj臋 miejsc pracy, nie m贸wi膮c o podwy偶szeniu kosztu u偶ytecznej jednostki ciep艂a. Zjawisko to mo偶na opisa膰 udzia艂em pozycji "p艂ace" w strukturze koszt贸w u偶ytecznej jednostki ciep艂a. I tak w przypadku w臋gla kamiennego udzia艂 ten wynosi oko艂o 10-12%, natomiast po zastosowaniu olej贸w opa艂owych lub gazu spada do poziomu 0,2-0,5%. Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie dysponuje wszystkimi atutami sprzyjaj膮cymi wykorzystaniu 藕r贸de艂 energii odnawialnej do zwalczania bezrobocia strukturalnego. Jest tu ziemia od艂oguj膮ca do produkcji biomasy, s膮 zak艂ady metalowe gotowe do produkcji urz膮dze艅 i instalacji do spalania biomasy. Jest wreszcie silny o艣rodek uniwersytecki, w kt贸rym zako艅czono udane prace hodowlane nad upraw膮 wierzby krzewiastej (Salix sp.) i przeprowadzono w warunkach technicznych proces jej energetycznego u偶ytkowania - odgazowanie i spalanie. Kompleks ogniw generowania nowych miejsc pracy w przypadku wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii w wojew贸dztwie mo偶e dotyczy膰: wykonawstwa instalacji energetycznych (kot艂贸w, zgazowarek, oprzyrz膮dowania), doradztwa i organizacji przedsi臋wzi臋膰, gromadzenia zasob贸w (zak艂adanie i prowadzenie upraw energetycznych, zbi贸r, organizacja rynku biomasy), uszlachetniania i przekszta艂cania (podsuszanie, brykietowanie), podnosz膮ce ekologiczn膮 jako艣膰 spalania; warto w tym miejscu wskaza膰, 偶e obecne, niekiedy bardzo prymitywne, spalanie pozyskanych (mokrych) k艂贸d drewna powoduje emisj臋 spalin o sk艂adzie znacznie gorszym od spalin z prawid艂owo spalanego w臋gla kamiennego, transportu, obs艂ugi instalacji energetycznych, zagospodarowywania sta艂ych produkt贸w spalania (popi贸艂 ze spalania biomasy mo偶e by膰 uzupe艂nieniem nawo偶enia obornikiem). Cennym uzupe艂nieniem wymienionego 艂a艅cucha ogniw generowania nowych miejsc pracy mo偶e by膰 kogeneracja, czyli wykorzystanie paliw odnawialnych do produkcji 艂膮cznej energii cieplnej i elektrycznej.

Energia odnawialna a bezrobocie

Promocje:

PROMOCJE: