Kiedy o energii wiatrowej?

Kiedy o energii wiatrowej?... Wiceminister Krzysztof Szamałek przedstawił dziś na paryskiej konferencji Global Windpower program rozwoju energetyki wiatrowej. Nie jest to jednak ostateczna wersja dokumentu, na razie pracuje nad nim jeszcze Ministerstwo Środowiska.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Wiceminister Krzysztof Szamałek przedstawił dziś na paryskiej konferencji Global Windpower program rozwoju energetyki wiatrowej. Nie jest to jednak ostateczna wersja dokumentu, na razie pracuje nad nim jeszcze Ministerstwo Środowiska. ‘W przyszłym tygodniu nad programem dyskutować będzie kierownictwo resortu, jeśli zatwierdzi dokument, trafi on do uzgodnień resortowych’ – poinformowała Maria Kłokocka z Departamentu Polityki Ekologicznej w MŚ. Autorem programu dotyczącego energetyki wiatrowej jest Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, które przekazało dokument do Ministerstwa Środowiska w ubiegłym roku. Jak twierdzi Robert Burzyński z EC BREC najbardziej kontrowersyjny jest na razie temat cen ‘zielonej’ energii, które w porównaniu z energią konwencjonalną są dużo wyższe. Wszystko zależy jednak od sposobu liczenia. Koszty zewnętrzne wyprodukowania energii konwencjonalnej nie są wliczane w jej cenę i na pozór jest ona ponad dwukrotnie tańsza od energii ze źródeł odnawialnych. Gdyby wliczyć w cenę koszty zewnętrzne okazałoby się, że oba rodzaje energii mogłyby ze sobą konkurować – twierdzi Burzyński. Prace na programem trwają. 2 kwietnia Rada Ministrów przyjęła korektę Założeń polityki energetycznej Polski do 2020r., a wcześniej 19 marca nowelizację ustawy Prawo Energetyczne. Ministerstwo Środowiska w obu wypadkach brało udział w opiniowaniu tekstów i przesłało własne uwagi. Najważniejszym etapem będzie jednak tworzenia rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy, gdyż w znowelizowanym PE pojawia się delegacja ustawowa do zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenie dotyczącego obowiązkowych zakupów energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjolnach.

Kiedy o energii wiatrowej?

Promocje:

PROMOCJE: