Niewykorzystane bogactwo

Niewykorzystane bogactwo... Pierwsza mapa "Energia odnawialna Polska 2001" Niewykorzystane bogactwo Po raz pierwszy udało się ująć na jednej kolorowej karcie papieru wszystkie zasoby sił przyrody: wiatru, wody, słońca i ciepła ziemi. Powstała mapa "Energia odnawialna Polska 200

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Pierwsza mapa "Energia odnawialna Polska 2001" Niewykorzystane bogactwo Po raz pierwszy udało się ująć na jednej kolorowej karcie papieru wszystkie zasoby sił przyrody: wiatru, wody, słońca i ciepła ziemi. Powstała mapa "Energia odnawialna Polska 2001". Od kilku dni można ją kupić w księgarniach kartograficznych, na razie tylko w Warszawie, pod koniec miesiąca w całym kraju. - Pod względem zasobów czystych źródeł energii zajmujemy jedno z pierwszych miejsc w Europie - powiedziały "Rz" Elżbieta Tokarska i Małgorzata Kościelska-Chmurko z Wydawnictwa GEA, pomysłodawczynie i autorki tej unikatowej pracy. Na mapę w skali 1: 1 200 000 (w formacie 70 x 100 cm) autorki naniosły wszystkie przyłączone do sieci elektrownie wodne, zakłady wód geotermalnych, siłownie wiatrowe, instalacje na biogaz na wysypiskach i przy oczyszczalniach ścieków oraz autonomiczne, kolektory słoneczne, pompy cieplne i instalacje na odpady drzewne i na słomę. W zasobach energii odnawialnej umieszczone zostały rzeki i zbiorniki o potencjale hydroenergetycznym oraz wysypiska, oczyszczalnie i tartaki, które są źródłem do produkcji energii z biomasy. Czego najwięcej Naukowcy jeszcze nie zdecydowali, których zasobów zielonej energii mamy najwięcej. Prawdopodobnie naszym bogactwem są wody geotermalne nisko- (20-50 st. C) i średniotemperaturowe (50-100 st. C). Występują na prawie 80 proc. powierzchni kraju - twierdzą naukowcy z AGH. Geolodzy w Warszawie szacują, że warunki dla ekonomicznej budowy instalacji wykorzystujących ciepło ziemi występują na ok. 25 proc. obszaru kraju. Do głębokości 2500 m znajdują się wody o temperaturze powyżej 60 st. C i wydajności 100-200 m sześc. na godzinę. Takie preferencyjne możliwości istnieją w utworach dolnej jury na Niżu Polskim w dwóch strefach: Szczecin - Poznań - Łódź i Bydgoszcz - Warszawa. Ponadto w utworach dolnej kredy, lokalnie w okolicach Szczecina i strefie Mogilno - Łódź. Wody geotermalne są też w Sudetach i Karpatach. Szczególnie uprzywilejowana jest część Podhala między Tatrami a Pienińskim Pasmem Skałkowym. Realne jest w Polsce uzyskanie ok. 11 tys. MW mocy, gdyby uruchomiono cały potencjał hydroenergetyczny dla energetyki zawodowej i ok. 1200 MW małych elektrowni o znaczeniu lokalnym. Dogodne warunki dla budowy minielektrowni wodnych występują w Karpatach, Sudetach, na Roztoczu i na rzekach Przymorza. Na 2 mln ton paliwa umownego ocenia się potencjał energetyczny wiatru w Polsce. Według ekspertów UE w roku 2005 powinno pracować w Polsce 500 MW turbin wiatrowych. Zwolennicy wykorzystania biomasy do celów energetycznych twierdzą, że wieś polska w 80 proc. mogłaby wyeliminować paliwa kopalne. Potencjał techniczny biomasy dostępnej do celów energetycznych w Polsce wynosi prawie tyle, ile potencjał wszystkich krajów Europy Środkowej razem wziętych, tak przynajmniej ocenili eksperci z UE. Zgodnie z wizerunkiem mapy grunty orne i zwarte kompleksy leśne zajmują 80 proc. powierzchni kraju, to "zielone zagłębie" może dostarczyć czystą energię. W kraju już działa 250 kotłów do spalania słomy i odpadów drzewnych. Ich moc cieplna to 1390 MWt. Ze środków publicznych wydajemy na energetykę odnawialną ponad 50-krotnie mniej niż przeciętny kraj członkowski UE. Kręcą się wiatraki Czystą energię geotermalną produkują trzy zakłady: w Bańskiej - Biały Dunajec, w Pyrzycach - 40 km od Szczecina i w Mszczonowie na Mazowszu. Inwestycje te zostały zaznaczone na mapie. Także naniesione zostały obszary, gdzie wieją wiatry sprzyjające postawieniu siłowni wiatrowych. Kręcą się farmy wiatrowe, nad morzem i Zatoką Pucką. Jest ich 22, w tym od czerwca tego roku największa w Barzowicach (moc 4,99 MW), w gminie Darłowo nad Bałtykiem. Powinniśmy bardziej doceniać słońce. Z jednego metra kwadratowego instalacji po pozyskaniu energii słonecznej można otrzymać w ciągu roku ponad 1000 kWh energii i to w wielu regionach kraju. Przykładem są już pracujące kolektory słoneczne w Zgierzu, w Piasecznie k. Warszawy i w kilku innych miejscach, które przedstawia mapa - pracuje ok. 9200 instalacji solarnych. Na naszej planszy roi się od niebieskich punkcików, którymi oznaczono elektrownie wodne. Małych, o mocy poniżej 5 MW jest 400 - najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim i na Pomorzu. Większych elektrowni wodnych mamy 128. Są też zdjęcia z przykładami wszystkich instalacji i technologii stosowanych w energetyce odnawialnej. Wszystkie informacje i opisy są podane w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. - Mapę chcemy rozpowszechnić wśród samorządów gminnych, sporządziłyśmy ją także z myślą o przyszłych inwestorach - przyznają autorki. Przede wszystkim ma jednak walor edukacyjny, czas najwyższy bowiem brudną energię zamieniać na czystą - dodają. Jeśli te różnokolorowe optymistyczne punkciki na mapie, którymi oznaczono różne rodzaje energii, pomnożone zostaną przez obecne i przyszłe inwestycje, może wówczas będzie w naszym kraju czyściej, zieleniej, bezpieczniej. Krystyna Forowicz, Rzeczpospolita

Niewykorzystane bogactwo

Promocje:

PROMOCJE: