Produkcja biopaliw stworzy 100 tys. miejsc pracy

Produkcja biopaliw stworzy 100 tys. miejsc pracy... Rozwój produkcji biopaliw może być szansą dla polskiego rolnictwa, a szczególnie dla regionów charakteryzujących się słabymi glebami i bezrobociem. Resort rolnictwa szacuje, że do 2005 roku dzięki tej produkcji powstanie około 100 tys. miejsc pracy i

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Rozwój produkcji biopaliw może być szansą dla polskiego rolnictwa, a szczególnie dla regionów charakteryzujących się słabymi glebami i bezrobociem. Resort rolnictwa szacuje, że do 2005 roku dzięki tej produkcji powstanie około 100 tys. miejsc pracy i zagospodarowanych zostanie 1 mln ha gruntów. Resort zapewnia, że zgodzi się na wszystko, co wiąże się z biopaliwami, tym bardziej że stworzy to możliwości rozwoju takich regionów, jak Świętokrzyskie, gdzie są słabe gleby i duże bezrobocie. Zdaniem dyrektora Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, Grzegorza Wiśniewskiego, podstawową barierą rozwoju tego rynku jest brak bieżących środków finansowych w rolnictwie. Dotyczy to zwłaszcza braku kredytów inwestycyjnych oraz możliwości uzyskania tanich kredytów obrotowych na zakup surowca. Konieczne jest również uregulowanie kwestii legislacyjno-prawnych związanych z użytkowaniem paliwa pochodzenia roślinnego. Zarówno rolnicy, jak i naukowcy zwracają uwagę na bariery informacyjne. Uważają, że konieczna jest kampania informacyjna w mediach, wśród rolników oraz władz samorządowych. Zdaniem Wiśniewskiego rośnie przekonanie, że biopaliwa są dobrym rozwiązaniem dla Polski, a zwłaszcza dla polskiego rolnictwa. Twierdzi on, że w krajach Unii Europejskiej produkcja biopaliw rozwinęła się tam, gdzie jest nadprodukcja rolnicza, oraz tam, gdzie paliwa mineralne są obłożone wysokim podatkiem. Z szacunków przeprowadzonych przez polskich naukowców wynika, że koszt wytworzenia biopaliwa rzepakowego w kraju, przy pominięciu wszystkich obciążeń podatkowych, może wynieść 2,0-2,1 zł za litr. Prof. Jan Kuś z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uważa, że przy zastosowaniu takiej samej akcyzy i podatku, jak na olej napędowy z ropy naftowej, cena wytworzenia biopaliwa przekroczyłaby 3,5 zł za litr. Zdaniem Kusia, pełna kalkulacja kosztów produkcji biopaliwa jest bardzo trudna, ponieważ powinna dodatkowo uwzględnić między innymi wartość produktów ubocznych oraz wpływy do budżetu z podatków od zużytych środków produkcji do upraw rzepaku i produkcji biopaliwa. Jego zdaniem, z uproszczonej kalkulacji wynika, że biopaliwo z rzepaku jest droższe od otrzymywanego z ropy naftowej. Docelowo zakładając zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku do około 1 mln ha oraz wzrost plonów o 2,5-3,0 t/ha można szacować, że jego produkcja na cele energetyczne wyniesie około 2 mln ton. "Pokrywałoby to ponad 10 proc. obecnego zużycia oleju napędowego w Polsce" - uważa prof. Kuś. Biopaliwa z rzepaku produkuje się w Polsce w małych ilościach. Można je wytwarzać z rzepaku, zbóż i ziemniaków. Z rzepaku produkuje się tzw. biodiesel, czyli ester tłuszczowy kwasu roślinnego. Ziemniaków i zboża używa się do produkcji alkoholu etylowego. Substancje te można dodawać do tradycyjnego paliwa.

Produkcja biopaliw stworzy 100 tys. miejsc pracy

Promocje:

PROMOCJE: