Rozbite wiatraki

Rozbite wiatraki... Miało być tak pięknie – pisze dzisiejszy Parkiet – w 2010 roku aż 7,5 proc. energii miało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Firmy, które zwietrzyły w tym interes, zainwestowały sporo pieniędzy , ale ich energii nikt kupować nie chce.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Miało być tak pięknie – pisze dzisiejszy Parkiet – w 2010 roku aż 7,5 proc. energii miało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Firmy, które zwietrzyły w tym interes, zainwestowały sporo pieniędzy , ale ich energii nikt kupować nie chce.
Jak pisze gazeta, producenci – właściciele farm wiatrowych, już nie zarzucają zakładom energetycznym, że nie wywiązują się z rozporządzeń ministerstwa gospodarki o obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Całą winą obarczają PSE i nowe zasady grafikowania na rynku bilansującym. A zarzucają spółce sporo – m.in. chęć likwidacji odnawialnych źródeł energii czy kompromitowanie kraju wobec UE, gdzie moc zainstalowana w sektorze energetyki wiatrowej jest kilkaset razy większa. Jednak PSE odpiera ataki. W swoim oświadczeniu spółka napisała m.in. że nie neguje potrzeby rozwijania w Polsce alternatywnych źródeł energii, jednak chce aby odbywało się to w sposób kontrolowany i aby plany inwestorów nie przekraczały przyjętych założeń. W oświadczeniu PSE przypomina, że według „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” przyjętej przez parlament pod koniec sierpnia ub.r. w 2010 roku w Polsce moc elektrowni wiatrowych może się wahać w granicach od 600 do 1600 MW. Jak mówi prezes Stanisław Dobrzański, w obecnie obowiązującym systemie prawnym, rozwiązania problemu należy szukać na poziomie ZE, a jeżeli w regulacjach pojawią się przepisy zezwalające na specjalne traktowanie elektrowni wiatrowych, to PSE się do nich z pewnością dostosują. Prezes dodaje także, że obecnie skutki odchyleń od planowanych grafików, które są wynikiem dokładności prognoz, ponoszą zakłady energetyczne, zwiększając tym samym swoje koszty.

Rozbite wiatraki

Promocje:

PROMOCJE: