Z biomasy - bioolej

Z biomasy - bioolej... Najbardziej rozpowszechnioną obecnie technologią utylizacji biomasy jest jej spalanie w kotłach rusztowych lub fluidalnych, które zasilają parą turbinę pracującą w cyklu Rankine’a. Przeciętna sprawność takiej typowej przemiany wynosi zaledwie 21%

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Najbardziej rozpowszechnioną obecnie technologią utylizacji biomasy jest jej spalanie w kotłach rusztowych lub fluidalnych, które zasilają parą turbinę pracującą w cyklu Rankine’a. Przeciętna sprawność takiej typowej przemiany wynosi zaledwie 21% (uwzględniając jednak zawartość wody rzędu 50%). Znacznie większe możliwości wykorzystania energii biomasy oferuje jej zgazowanie ze spalaniem wytworzonych gazów w turbinie gazowej współpracującej z odzysknicowym kotłem parowym. W takich zintegrowanych blokach gazowo-parowych na bazie biomasy uzyskuje się już sprawności przekraczające 60%. (artykuł opublikowany w miesięczniku Energia Gigawat – lipiec 2002) Na podstawie: C. Ashmore „Biomass ‘first’ for Scotland” - European Power News 4/2002 opracowal Piotr Olszowiec dokument w formacie PDF (Adobe Acrobat) do pobrania tutaj

Z biomasy - bioolej

Promocje:

PROMOCJE: