Rok: 2003

Energetyka jadrowa a problem plutonu - 2003-07-23- W artykule zarysowano problem utylizacji i unieszkodliwiania plutonu. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień stojących przed energetyką jądrową. Od jego rozwiązania m. in. zależeć będzie dalszy jej los.... czytaj dalej


W Rosji 0,5% dla geotermii? Elektrownia na Kamczatce (Geotermalnyje elektrostanc - 2003-01-22- Rosja dysponuje dużymi zasobami energii geotermalnej w postaci źródeł parowo-wodnych na terenach wulkanicznych oraz wód termalnych o temperaturze 60-200 st. C na terenach wyżynnych i górskich.... czytaj dalej


Ciepło z głębi ziemi - 2003-04-28- Nigdzie w Polsce na taką skalę nie wykorzystuje się energii geotermalnej jak na Podhalu.... czytaj dalej


Elektrownie wśród skał - 2003-05-12- Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk interesuje się możliwością wykorzystania w Polsce nowego rodzaju energii geotermalnej z suchych gorących skał. Również inne kraje podjęły badania w tym zakresie.... czytaj dalej


2 Bałtyki ciepłej wody pod Polską? Energia tania, choć… - 2003-08-07- Najnowsze prognozy rozwoju sektora energetycznego świata przewidują w XXI wieku znaczący wzrost udziału geotermalnej energii w ogólnym bilansie pierwotnych nośników energii.... czytaj dalej


Eksploatacja prądu geotermicznego - 2003-09-11- Energia odnawialna staje się coraz bardziej popularna. Na szczególną uwagę zasługuje tu wytwarzanie swoistego prądu "geotermicznego" na bazie bardzo gorących podziemnych warstw wodonośnych.... czytaj dalej


Litwini postawili na geotermię - 2003-12-16- Litwa jako pierwszy kraj wśród byłych republik nadbałtyckich posiada wielkoskalową ciepłownię geotermalną. Nowoczesny obiekt zlokalizowany jest na obrzeżach Kłajpedy i zasila miasto od jesieni 2001 roku.... czytaj dalej


Korzystanie z wód, odprowadzanie ścieków - Opłaty mniejsze i zróżnicowane - 2003-01-22- Przedsiębiorca nie mający zezwolenia na korzystanie z wód od dziś zapłaci za to korzystanie opłatę podwyższoną o 100 proc., a nie o 500 proc.... czytaj dalej


Pieniądze utopione w zaporach - 2003-04-02- W związku z rozpoczynającym się właśnie w japońskim Kioto międzynarodowym Trzecim Forum Wody, WWF Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody ostrzega, że inwestorzy ryzykują corocznie utratę prawie 40 mld USD realizując projekty budowy zapór.... czytaj dalej


Czy na rzeszowskiej zaporze powstanie elektrownia wodna? - 2003-04-22- Na zaporze na Wisłoku ma powstać elektrownia wodna. Jeśli tak się stanie, rzeszowianie będą płacić mniejsze rachunki za prąd, jednak dopiero za kilka lat.... czytaj dalej


Przewidziano 17-procentową rentowność… Hydroelektrownia Kraków - 2003-04-23- Budowa elektrowni dzisiaj w Polsce to rzadkość, zaś hydroelektrowni - to rzadkość nad rzadkościami.... czytaj dalej


Tama już pęka - 2003-06-02- Katastrofa tamy grozi śmiercią milionów ludzi. Tymczasem tama zaczęła pękać już w czasie budowy, od 1999 r. Od tego czasu pęknięć stale przybywa.... czytaj dalej


Zapora Trzech Przełomów: wielka i niebezpieczna - 2003-06-02- Po dziesięciu latach budowy w niedzielę rozpocznie się napełnianie zbiornika zalewowego gigantycznej Tamy Trzech Przełomów.... czytaj dalej


Prąd spod morza - 2003-07-15- W Anglii powstaje pierwsza w świecie elektrownia produkująca energię elektryczną z siły pływów morskich.... czytaj dalej


Niezwykły projekt hydrologiczny - energia z lodowca - 2003-09-24- Miliard dolarów kosztować ma niespotykane w świecie przedsięwzięcie hydrologiczne, które rozpoczęło się w Islandii.... czytaj dalej


Nowe źródło energii? - 2003-10-21- Naukowcy z kanadyjskiego Uniwersytetu Alberty pracują nad nowym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej z wody.... czytaj dalej


Więcej energii z wiatru - 2003-02-24- European Wind Energy Association (EWEA) przedstawiła analizy, z których wynika, że całkowita moc siłowni wiatrowych zainstalowanych w Europie na koniec 2002 roku wynosi 23,056 MW.... czytaj dalej


Program Rozwoju energetyki wiatrowej w polsce na lata 2002-2005 - 2003-04-02- Program Rozwoju energetyki wiatrowej w polsce na lata 2002-2005. Realizacja zobowiazań Rządu wynikających ze "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" (Uchwała rady Ministrów z dnia 5 września 2000 roku)... czytaj dalej


Energetyka wiatrowa rozwijała się najdynamiczniej i już wkrótce technologia osią - 2003-04-02- Gdyby porównać rozwój technologii w dziedzinie energetyki wiatrowej, jaki się dokonał w ciągu ostatnich 10 lat - do jakiejkolwiek innej gałęzi przemysłu, to można z całą pewnością stwierdzić, iż ...... czytaj dalej


Co dalej z ekologiczną energetyką w Niemczech? - 2003-04-22- Choć cała niemiecka gospodarka tkwi w recesji, to energetyka wiatrowa kwitnie - w ciągu ostatnich 12 lat zainstalowana moc turbin wzrosła 600-krotnie, a pracę przy produkcji urządzeń wiatrowych znalazło ponad 40 tys. osób.... czytaj dalej


Zanim ogłosisz budowę elektrowni wiatrowej - zorientuj się w terenie! Chęci i ma - 2003-05-28- Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce nie przebiega tak intensywnie oraz gładko jak pierwotnie przewidywano.... czytaj dalej


Stosowane oraz wdrażane systemy oznakowania przeszkodowego elektrowni wiatrowych - 2003-05-31- W artykule omówiono stosowane oraz nowatorskie rozwiązania w dziedzinie oznakowania przeszkodowego elektrowni wiatrowych... czytaj dalej


Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współp - 2003-06-05- W treści omówiono szereg uwag koniecznych do uwzględnienia przy zamianie typów elektrowni wiatrowych. Artykuł polecany jest zarówno potencjalnym inwestorom jak i przedstawicielom OSR... czytaj dalej


Ceny ofertowe energii wiatrowej w Polsce i wybranych krajach Europy Zachodniej - 2003-06-23- Rozwój energetyki wiatrowej uzależniony jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od tzw. czynników instytucjonalnych...... czytaj dalej


Energia z wiatru - 2003-07-03- W Polsce pracuje dziś 28 profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW, podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym.... czytaj dalej


Czy w dolinie Noteci powstanie wielka farma wiatrowa? - 2003-08-07- Ponad sto ogromnych wiatraków ma stanąć na terenie gmin Szamocin i Chodzież w dolinie środkowej Noteci.... czytaj dalej


TRANSPORT DROGOWY ELEMENTÓW ELEKTROWNI WIATRO-WYCH W WARUNKACH POLSKICH - 2003-08-14- W artykule zaprezentowano podstawowe własności i problemy z jakimi można mieć do czynienia przy transporcie drogowym elementów konstrukcyjnych stanowiących części elektrowni wiatrowych.... czytaj dalej


Wiatraki na Górze Kamieńsk - 2003-08-21- Za półtora roku może popłynąć prąd z elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w sąsiedztwie największej polskiej elektrowni Bełchatów, która ...... czytaj dalej


Elektrownie wiatrowe w dolinie Noteci zagrażają ptakom - 2003-08-25- Elektrownie wiatrowe produkują czystą energię, ale postawione w nieodpowiednim miejscu, mogą być olbrzymim zagrożeniem dla środowiska. Tak właśnie może być w dolinie Noteci, gdzie o wiatraki rozbiją się tysiące ptaków rocznie.... czytaj dalej


Chodzież wycofuje się z budowy wiatraków w dolinie Noteci - 2003-08-27- Po artykule w Gazecie (patrz wyżej) o ryzyku, jakie inwestycja niesie dla przelatujących tamtędy ptaków, władze gminy zrezygnowały wczoraj z większości planowanych wiatraków.... czytaj dalej


Wiatraki po amerykańsku - 2003-08-28- Amerykańska grupa energetyczna Cannon Power Corporation jest gotowa zainwestować do końca 2005 r. 300 mln dolarów w budowę elektrowni wiatrowych w Polsce.... czytaj dalej


Energetyka wiatrowa. Duńskie rekordy - 2003-11-24- Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej doprowadził do szeregu znaczących osiągnięć technicznych. Rosnącemu wykorzystaniu wielkich zasobów darmowej, odnawialnej energii towarzyszy podnoszenie parametrów technicznych.... czytaj dalej


Prognoza rozwoju OZE na Pomorzu Zachodnim w kontekście prawno-technicznym; - 2003-11-26- W artykule zawarto wizję możliwego rozwoju energetyki OZE. Odniesiono się do wypełnienia procentowego udzialu OZE w bilansie energetycznym Spólek Dystrybucyjnych działających na Pomorzu Zachodnim... czytaj dalej


Pogoda dla odnawialnych - 2003-01-29- Kredyty, które przeznaczamy na finansowanie projektów ekologicznych, są udzielane na warunkach korzystniejszych, niż wynika to z oprocentowania kredytów komercyjnych.... czytaj dalej


Powstaje dom helioaktywny - 2003-01-29- Wyobraźmy sobie dom bez kominów, kotłów i kaloryferów na ścianach, podczas srogiej zimy ogrzewany tylko wiatrem i energią słoneczną.... czytaj dalej


Energia nie z tej ziemi - 2003-01-29- Gigantyczne panele słoneczne staną na Księżycu. Szansa na tanią, czystą energię czy kolejny nierealny pomysł naukowca fantasty?... czytaj dalej


Cennik na energię odnawialną - 2003-04-02- Za energię ze źródeł odnawialnych będzie trzeba zapłacić zgodnie z cennikiem - najtańsza będzie energia z wiatru a najdroższa z biomasy. Dzięki nowemu rozwiązaniu Polska spełni szybciej iż przewidywano wszystkie normy unijne dotyczące ... czytaj dalej


trwają prace nad energetyką odnawialną - 2003-04-02- Od kilku lat zaobserwować można zwrot polityki państw UE w kierunku szerokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Już w tzw. Białej Księdze Unii Europejskiej z 1994 r. wskazano na konieczność wzrostu udziału odnawialnych źródeł... czytaj dalej


Zapotrzebowanie na energię - świat 2020 - 2003-04-02- Obserwując kontrowersję wokół założeń polityki energetycznej Polski, nie sposób nie zauważyć, że proces rewizji poglądów dotyka również w skali ocen globalnych instytucje takie jak Światowa Rada Energetyczna czy Departament Energii US... czytaj dalej


Od kominów do wiatraków - 2003-04-28- Produkcja i zużycie energii, liberalizacja rynku energii oraz promocja "zielonych źródeł energii" są treścią jednej z najważniejszych unijnych polityk - energetycznej.... czytaj dalej


Perspektywy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce a stan obecny - 2003-05-05- Głównymi czynnikami, które obecnie determinują rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce są realizowane kierunki polityki gospodarczej rządum, nakreślone w dokumencie Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020...... czytaj dalej


Zielona energia - 2003-05-07- W wielu krajach, zwłaszcza uprzemysłowionych, podjęto badania i działania zmierzające do ograniczenia zużycia ropy naftowej, m.in. przez wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii wodnej, wiatrowej i biomasy.... czytaj dalej


Zielona taryfa - 2003-05-07- Jak podaje Energetyka Kaliska, firma przedstawiła nową ofertę dla osób oraz instytucji które chcą wspomagać ochronę środowiska oraz rozwój ekologicznych źródeł energii.... czytaj dalej


Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej - 2003-05-09- W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia rozwoju źródeł energii wykorzystujących zasoby energii odnawialnej. Przedstawiono stosowane w Unii Europejskiej zasady obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.... czytaj dalej


Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski - 2003-05-12- W pracy przedstawiono zagadnienia związane z energetyką odnawialną w Polsce na tle krajowego bilansu paliwowo-energetycznego.... czytaj dalej


Sztuczne słońca - 2003-05-22- Reaktor ITER to największy po "Stacji Alfa" program naukowy w historii. Jeżeli zamiary naukowców uda się wprowadzić w życie, przestanie nam grozić widmo niedoboru paliw, a na Ziemi zapłoną niewyczerpalne "sztuczne słońca".... czytaj dalej


Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 30 maja 2003 r - 2003-07-01- Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu.... czytaj dalej


Energia ze żródeł odnawialnych na rynku energii elektrycznej w Polsce - 2003-07-04- Rosnąca świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego ze strony energetyki powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca się technologiom produkcji opartych na źródłąch odnawialnych i niekonwencjonalnych.... czytaj dalej


Niezawodne i coraz tańsze. Ogniwa fotowoltaiczne - 2003-07-29- Głównym powodem stosunkowo małej popularności układów generujących prąd elektryczny z fotoogniw jest wciąż wysoka cena tych urządzeń. Bywają jednak sytuacje, kiedy montaż panelu fotowoltaicznego okazuje się ekonomicznie uzasadniony.... czytaj dalej


Rozporządzenie dla zielonych - 2003-08-18- Od 1 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenia MGPiPS regulujące obowiązek zakupu energii i ciepła ze źródeł odnawialnych. Czy znowelizowane rozporządzenie jest lepsze od wcześniejszego aktu MG z grudnia 2000r.... czytaj dalej


Słońce czy ropa, węgiel czy wiatr - 2003-09-13- Rozwój nowej jakościowo energetyki może jednak już wkrótce nabrać znaczących rozmiarów, a to za sprawą zarówno samorządów lokalnych, instytucji naukowych i badawczych, agencji, oraz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym firm zagrani... czytaj dalej


Koncesja a energetyka odnawialna - 2003-10-06- Zasadniczo cel koncesji energetycznej nie odbiega od celu zwykłej koncesji, czyli realizacji szczególnie ważnych zadań przez podmiot inny niż państwo.... czytaj dalej


Darmowe paliwo dla energetyki rozproszonej. Metan z odpadów - 2003-10-14- Coraz liczniejsze i doskonalsze technologie energetyczne umożliwiają racjonalny wybór najkorzystniejszego rodzaju paliwa dla niezależnych źródeł, nierzadko z łatwo dostępnych, tanich zasobów lokalnych.... czytaj dalej


Zakup zielonej energii pod groźbą kary - 2003-10-29- W najbliższym czasie Urząd Regulacji Energetyki podejmie decyzje, ile spółek energetycznych zostanie ukaranych za niewywiązanie się z obowiązku zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.... czytaj dalej


Energia elektryczna ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych w zakupach spół - 2003-10-31- Możliwości promocji OZE przez prezesa URE związane są z art. 9 ust. 3 (od 1 stycznia 2003 r. art. 9a) i art. 56 ustawy - Prawo energetyczne (artykuł opublikowany w "Biuletynie URE 5/2003)... czytaj dalej


Rozwój i regulacja rynku energii odnawialnej w Polsce - 2003-11-07- Zdaniem referentów z EC BREC w Polsce energetyka odnawialna uzyska wkrótce nowe bodźce rozwoju. W latach 2003-2006 zaistnieje możliwość wykorzystania nawet 200 mln EURO rocznie na rozwój OZE.... czytaj dalej


Ekologiczny Oskar - 2003-11-17- Jak informuje Rzeczpospolita niemiecka firma Solvis zajmująca się technologią pozyskiwania energii słonecznej otrzymała tak zwanego ekologicznego Oskara, czyli nagrodę "Globe Energy Awards" przyznawaną przez rząd Austrii.... czytaj dalej


O przyszłości energetycznej - 2003-11-17- Zasadnicze zmiany, jakim podlega sektor energii w wymiarze lokalnym i globalnym, nakazują ze szczególną uwagą śledzić opinie o tendencjach, determinujących przyszłość tego niezmiernie ważnego obszaru infrastruktury gospodarczo - społeczne... czytaj dalej


Taryfy i energetyka odnawialna - 2003-11-26- Przyczyną, która legła u podstaw wprowadzenia instytucji zatwierdzania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła było "równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii".... czytaj dalej


Dom pasywny - 2003-11-28- Dom, do ogrzania którego potrzeba osiem razy mniej energii niż do ogrzania domu przeciętnego? To możliwe.... czytaj dalej


Alternatywne źródła energii - 2003-12-02- Teoretycznie, przy obecnym stanie wiedzy, można by zrezygnować z podłączenia domu do tradycyjnej sieci elektrycznej czy gazowej i korzystać z odnawialnych źródeł energii: promieniowania słonecznego, siły wiatru i ziemi.... czytaj dalej


Ciepło z wierzby - 2003-01-22- W Małopolsce ruszy wkrótce eksperymentalny program sadzenia wierzby energetycznej. Ma to zapewnić rolnikom pracę, a elektrowniom czystą energię.... czytaj dalej


Z 8 mln ton biomasy wykorzystujemy poniżej 20%... Wierzba, wióry, kora, nowoczes - 2003-01-22- Znaczenie drewna jako paliwa mogłoby jednak u nas w krótkim czasie tak szybko wzrosnąć, jak w Austrii, Szwajcarii, czy Skandynawii, gdyby wydano w Polsce identyczne rządowe przepisy prawno-ekonomiczne, regulujące rozwój lokalnej energetyki.... czytaj dalej


Potencjał biomasy mamy większy niż możliwości jej spożytkowania. Szara słoma lep - 2003-04-22- Najlepiej rozwijającą się dziedziną w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jest wykorzystywanie biomasy pochodzenia roślinnego. Paliwem tym jest zazwyczaj słoma, odpady przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego...... czytaj dalej


Elektrociepłownia Tychy zawarła pierwszą umowę na dostawę biomasy - 2003-05-19- Elektrociepłownia Tychy zawarła pierwszą umowę na dostawę biomasy. Rolnik z tyskiej dzielnicy Czułów założył trzyhektarową plantację wierzby energetycznej.... czytaj dalej


Zielona energia ma nowe źródło. Kwiat polskiej energetyki - 2003-05-21- Róża wielokwiatowa (Rosa multiphlora) zwraca uwagę małymi, śnieżnobiałymi kwiatami. Jednak dla energetyków większe znaczenie niż uroda tej rośliny ma inna jej cecha: szybkie odrastanie.... czytaj dalej


Las wierzbowy - 2003-06-02- Znaczna część terenów przeznaczonych do zalesienia może być wykorzystana do zakładania tzw. lasów energetycznych z udziałem gatunków szybko rosnących, a szczególnie wierzby wiciowej.... czytaj dalej


Biogaz ograniczy koszty - 2003-08-08- O jedną trzecią zmniejszą się wydatki na energię elektryczną miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży, dzięki uruchomionemu wczoraj blokowi energetycznemu zasilanemu biogazem.... czytaj dalej


Miasto wierzbą ogrzewane - 2003-10-29- W Nowej Dębie oddano do użytku największą w Polsce i pierwszą na Podkarpaciu kotłownię, w której ciepło wytwarzane jest podczas procesu spalania wierzby energetycznej i odpadów drzewnych.... czytaj dalej


Prezydent podpisał ustawę o biopaliwach - 2003-11-18- Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.... czytaj dalej


Wierzba zamiast węgla - 2003-11-24- Uprawą wierzby energetycznej interesuje się coraz więcej osób. Z jednego hektara "lasu" w drugim roku uprawy można uzyskać ok. 12-15 ton suchej masy, co odpowiada blisko dziesięciu tonom węgla.... czytaj dalej


Precz z biopaliwem. Biopaliwa do trybunału! - 2003-11-24- Precz z biopaliwem. Biopaliwa do trybunału! Władza pozbawiła nas jednego z podstawowych praw - prawa wyboru... czytaj dalej


Bioharacz dla naszych elit - 2003-11-24- Biznesmeni i politycy zarobią dzięki biopaliwom co najmniej miliard złotych rocznie. Wyrywając te pieniądze z naszych kieszeni.... czytaj dalej


Ciepłownie na biomasę - 2003-12-02- Z roku na rok przybywa w Polsce ciepłowni na biomasę. Ekologiczne źródła energii mogą stać się lekarstwem na dekoniunkturę polskiego przemysłu i rolnictwa.... czytaj dalej


Energetyka jadrowa a problem plutonu - 2003-07-23- W artykule zarysowano problem utylizacji i unieszkodliwiania plutonu. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień stojących przed energetyką jądrową. Od jego rozwiązania m. in. zależeć będzie dalszy jej los.... czytaj dalej


Zdarzenie w węgierskiej elektrowni jądrowej - 2003-07-27- 10 kwietnia 2003 r. w węgierskiej elektrowni jądrowej doszło do wypadku, który wywołał dość gwałtowne protesty przeciwników energii atomowej. W artykule opisano przyczyny jego powstania, skalę i skutki zdarzenia.... czytaj dalej


Zdarzenie w węgierskiej elektrowni jądrowej - 2003-08-01- 10 kwietnia 2003 r. w węgierskiej elektrowni jądrowej doszło do wypadku, który wywołał dość gwałtowne protesty przeciwników energii atomowej. W artykule opisano przyczyny jego powstania, skalę i skutki zdarzenia.... czytaj dalej


Rozwój technologii jądrowej w Korei Północnej - 2003-08-17- W artykule opisano historię rozwoju technologii jądrowej w Korei Północnej, która stała się przyczyną obecnego kryzysu na Półwyspie Koreańskim.... czytaj dalej


BLASKI I CIENIE ENERGETYKI JĄDROWEJ - 2003-09-01- Przedstawiono poglądy wybitnych ekologów na temat zalet i wad energetyki jądrowej. Opisano rozwój i osiągnięcia Francji, która swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w ok. 80 % pokrywa z elektrowni jądrowych.... czytaj dalej


Powrót do atomu - 2003-09-13- Działające od wielu lat zespoły elektrowni jądrowych, który miały już pójść na złom, i to niemalże za bezcen, nagle uzyskały bardzo dobre notowania.... czytaj dalej


Energia z gwiazd - 2003-09-15- Wystawa pod tytułem "Energia z Gwiazd" została otwarta na gdańskim Grodzisku 10 września i potrwa do końca miesiąca. Wystawa jest poświęcona energii termojądrowej, metodach jej uzyskiwania i możliwościach wykorzystania.... czytaj dalej


Nowa koncepcja broni jądrowej - 2003-09-28- Publikacja zawiera garść informacji o nowej koncepcji broni jądrowej czwartej generacji, opartej na zasadzie uwalniania energii na drodze rozpadu izomeru hafnu.... czytaj dalej


Finlandia stawia na energetykę jądrową. - 2003-10-17- ... czytaj dalej


Tajne, Komitet d/s Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (KGB) - 2003-11-26- Urząd bezpieczeństwa Ukrainy odtajnił szereg dokumentów, wskazujących na usterki projektu, tandetne wykonawstwo i naruszenie zasad bezpieczeństwa w trakcie budowy elektrowni.... czytaj dalej


Promocje:

PROMOCJE: