Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski

Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski... W pracy przedstawiono zagadnienia związane z energetyką odnawialną w Polsce na tle krajowego bilansu paliwowo-energetycznego.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z energetyką odnawialną w Polsce na tle krajowego bilansu paliwowo-energetycznego. Scharakteryzowano możliwości i uwarunkowania dotyczące wprowadzenia na szerszą skalę źródeł nergii odnawialnej. Dokonano syntetycznego przeglądu obiektów energetyki odnawialnej funkcjonujących w kraju. Podano główne bariery i determinanty rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

dokument w formacie PDF (Adobe Acrobat) do pobrania TUTAJ

Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski

Promocje:

PROMOCJE: