Energia z wiatru

Energia z wiatru... W Polsce pracuje dziś 28 profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW, podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
W Polsce pracuje dziś 28 profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW, podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym. Razem produkują zaledwie 3 procent energii elektrycznej. Tymczasem ich działalność może być bardzo opłacalna.
Szansę na rozwój, bezpośrednio związaną z wiatrowymi elektrowniami, dostrzegły m.in. władze Rymanowa (Podkarpacie). Badania i pomiary wykonane pod kierunkiem profesora Ireneusza Solińskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wskazały bowiem, że inwestycja w tego typu elektrownie może być w tym rejonie bardzo opłacalna. - Ze względu na bardzo korzystne warunki planujemy w najbliższych latach wybudować na terenie gminy ok. 25 elektrowni o mocy od 600 do 1000 kW każda. Staną się one nowym, atrakcyjnym elementem krajobrazu gminy. Sądzę, że w najbliższych 2-3 latach będzie ona jedną z pierwszych, która wykorzysta najnowsze osiągnięcia technologii energetyki wiatrowej dla wzmocnienia ekonomicznego regionu - mówi Wojciech Farbaniec, zastępca burmistrza gminy Rymanów. Obecnie na terenie gminy działają 2 wiatraki o mocy 160 kW każdy. Wyprodukowaną przez nie energię odbiera zakład energetyczny. Władze gminy podkreślają, że zainteresowanie energią wiatrową jest duże. Trudną barierą do pokonania jest jednak wysoki koszt zakupu siłowni wiatrowej oraz problemy z uzyskaniem dotacji lub niskooprocentowanego kredytu z krajowych fundacji ekologicznych i z banku. Odnawialne źródła energii (a Polska posiada duże ich zasoby) zaczynają odgrywać coraz większą rolę w przemyśle energetycznym. Podstawowymi źródłami energetyki odnawialnej są: energia słońca, energia wiatru, energia geotermalna biomasy oraz energia wody. W naszym kraju wykorzystywane są głownie dwa ostatnie. W założeniach polityki energetycznej Polski zapisano, że udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej będzie wynosił w 2010 roku około 5 proc.

Energia z wiatru

Promocje:

PROMOCJE: