Koncesja a energetyka odnawialna

Koncesja a energetyka odnawialna... Zasadniczo cel koncesji energetycznej nie odbiega od celu zwykłej koncesji, czyli realizacji szczególnie ważnych zadań przez podmiot inny niż państwo.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Zasadniczo cel koncesji energetycznej nie odbiega od celu zwykłej koncesji, czyli realizacji szczególnie ważnych zadań przez podmiot inny niż państwo.

Oczywiście koncesja energetyczna, jako instrument polityki energetycznej państwa, powinna zapewniać osiągnięcie, a przynajmniej dążyć do pogodzenia wszystkich celów, zakładanych przez pracodawcę w art. 1 ust. 2 Prawa energetycznego.


Autor: Leszek Karski, niezależny ekspert ds. Prawa energetycznego (artykuł opublikowany w miesięczniku "Czysta Energia" - wrzesień 2003)

Koncesja a energetyka odnawialna

Promocje:

PROMOCJE: