Zielona energia

Zielona energia... W wielu krajach, zwłaszcza uprzemysłowionych, podjęto badania i działania zmierzające do ograniczenia zużycia ropy naftowej, m.in. przez wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii wodnej, wiatrowej i biomasy.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
W wielu krajach, zwłaszcza uprzemysłowionych, podjęto badania i działania zmierzające do ograniczenia zużycia ropy naftowej, m.in. przez wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii wodnej, wiatrowej i biomasy. Największe efekty uzyskano w zakresie wykorzystania energii cieków wodnych i energii wiatru.
dokument w formacie PDF (Adobe Acrobat) do pobrania TUTAJ

Zielona energia

Promocje:

PROMOCJE: