Bez alternatywy

Bez alternatywy... W 2010 roku udział tzw. zielonej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ma wynieść 7.5% całego bilansu energetycznego. Dziś wynosi ok. 2,5%. Należałoby się więc spodziewać, że sektor ten przeżyje teraz okres dynamicznego wzrostu i poważnych inwestycji. Pieniądze na to są. A boomu nie widać.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Cele ilościowe na rok 2010 dotyczące
udziału energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł dla 25 państw UE (%)
Austria 78,1
Szwecja 60
Łotwa 49,3
Portugalia 39
Słowenia 33,6
Finlandia 31,5
Słowacja 31
Hiszpania 29,4
Dania 29
Włochy 25
Średnia 21
Francja 21
Grecja 20,1
Irlandia 13,2
Niemcy 12,5
Wielka Brytania 10
Holandia 9
Czechy 8
Polska 7,5
Litwa 7
Belgia 6
Cypr 6
Luksemburg 5,7
Estonia 5,1
Malta 5
Węgry 3,6


źródło: ec brec (tabelka), Businessman (reszta artykułu)

Bez alternatywy

Promocje:

PROMOCJE: