Cudowne wiatraki w Ontario (4)

Cudowne wiatraki w Ontario (4)... Poniższy list od dra inż. Eugeniusza Kałwy do pana Roba Millinga, dyrektora Geenpeace Canada w Ontario, Kanada, jest czwartym z serii artykułem w sprawie nadzwyczajnych wiatraków, które praktycznie nie potrzebują wiatru by się obracać i, podobno nawet, generować spore ilości elektryczności.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Do: Mr. Rob Milling, Executive Director of Greenpeace Canada, Toronto Office.
Toronto, 17 czerwca 2004 r.
Szanowny Panie Milling:

Chciałbym niniejszym podziękować pani Cathy z Waszego działu członkowstwa za to, że wczoraj udzieliła mi informacji o statusie mojej dokumentacji dla Pana (ok. 70 stron), którą doręczyłem do jej rąk 8 czerwca 2004 r. Jak jej też wtedy wyjaśniłem, moje materiały są szczegółową dokumentacją kryminalnego oszustwa (na wartość ponad $5000) dokonywanego przez firmę Ontario Power Generation, polegającego na używaniu elektryczności z publicznej sieci do obracania swoich wiatraków, a jednocześnie pobieraniu subsydiów od rządu federalnego za tą fałszywie deklarowaną produkcję "zielonej energii". Dostarczona Panu dokumentacja zawiera kopie moich pism (ok. 30 stron) do pani poseł Mary Anne Chambers i innych wysokich urzędników rządu prowincji Ontario. Pozostałe ok. 40 stron to moja korespondencja w tej sprawie z ośmioma posłami do rządu federalnego Kanady, a także z biurem Lidera Partii Opozycji.

Oszustwo firmy OPG jest tak duże, że (jak to obrazuje moja dokumentacja) jest to nie tylko fałszywa propaganda, nadużywanie społecznego zaufania i funduszy, żadna energia elektryczna nie jest produkowana by pobierać za to opłatę, ale dodatkowo "brudna" energia (z elektrowni emitujących gazy cieplarniane) jest zużywana do tego procederu. Moje materiały są też bezsprzecznym dowodem na to, że właściciele/operatorzy wiatraka na terenach Toronto Exhibition Place (CNE) kontynuują podobne oszustwo, choć na mniejszą skalę, bo tylko 250 kW. Pozostałe generatory wiatrowe firmy OPG, podobnie jak wiatrak w Pickering, wykazują objawy, że są także używane do tego ogromnego oszustwa przeciw kanadyjskiemu społeczeństwu i środowisku naturalnemu, co istotnie narusza postanowienia umowy z Kioto.

Partia Liberałów w swej kampanii wyborczej ostatnio obiecuje, że wkrótce wydatki rządu federalnego na stymulowanie produkcji zielonej energii z wiatru zwiększą się czterokrotnie, a za pięć lat Kanada będzie światowym liderem w produkcji elektryczności pochodzącej z energii wiatru. Gdyby to było możliwe technicznie, to moje "sugestie" zawarte w piśmie do pani poseł M. A. Chambers z 6 kwietnia 2004 r. (Cudowne wiatraki w Ontario (3) - przyp. autora) byłyby już dawno wprowadzone w życie. Nie jest prawdopodobne by typowo słabe wiatry w południowym Ontario/Kanadzie nagle zwiększyły swoją siłę, zatem te obietnice wyborcze znaczą tylko, że oszustwo będzie kontynuowane, a nawet rosło. Pismo, które otrzymałem wczoraj od pani Chambers (kopię załączam) potwierdza taktykę oficjeli, by traktować sprawę "na odczepnego", co świadczy tylko o akceptowaniu przez nich tego oszustwa.

Pozostaję do dyspozycji Pana wraz z całą moją dokumentacją w tej sprawie.

Dr inż. Eugeniusz Kałwa
ekalwa@poltel.com.
Eugeniusz

Cudowne wiatraki w Ontario (4)

Promocje:

PROMOCJE: