CZYSTA ENERGIA

CZYSTA ENERGIA... CZYSTA ENERGIA to ogólnopolski ukazujący się od września 2001r., pierwszy na rynku wydawniczym miesięcznik w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Pismo kolorowe, o objętości obecnie 36 stron, a wydania targowe - 44 strony.
Utrzymane jest w konwencji przeglądowej zawierającej obecnie stałe działy: Informator, Prawo, Technologie, Inwestycje oraz Wywiad miesiąca, w miarę rozwoju będzie poddawany weryfikacji dostosowanej do potrzeb i przemian w polityce energetycznej. Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, jako elementu zasady ekorozwoju.
Miesięcznik wydaje firma ABRYS Sp. z o.o. Nakład - 6 700 egzemplarzy.


"CZYSTA ENERGIA"
tel. +48 061/ 6558150
fax. +48 061/ 6558101
redakcja@czystaenergia.pl
www.czystaenergia.pl

CZYSTA ENERGIA

Promocje:

PROMOCJE: