Ekologiczna energia - nowi partnerzy ZEW SA

Ekologiczna energia - nowi partnerzy ZEW SA... W miejscowościach; Pełcznica na rzece Strzegomka, Paczków na rzece Widawa, oraz Sułów i Sadowice na rzece Barycz, są rozbudowywane, małe prywatne elektrownie wodne.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Największa o mocy 75 kW znajduje się w miejscowości Skałka. Prywatne siłownie wodne są bardzo pożądanymi partnerami w produkcji ekologicznej energii elektrycznej, kupowanej przez Zakład Energetyczny Wrocław SA.
Plany prywatnych inwestorów przewidują ich stałą modernizację i rozbudowę, pod kątem poprawy niezawodności w eksploatacji oraz podnoszenia wielkości mocy przekazywanej do sieci 400V.
Łączna moc odrestaurowanych w tym roku prywatnych siłowni wodnych czynnych na obszarze działania ZEW SA, wyniesie ponad 220 kW.

Źródło: http://www.zewsa.pl

Ekologiczna energia - nowi partnerzy ZEW SA

Promocje:

PROMOCJE: