Energetyka odnawialna - kontrowersyjna propozycja Greenpeace

Energetyka odnawialna - kontrowersyjna propozycja Greenpeace... W ciągu 16 lat energetyka wiatrowa typu offshore może wytwarzać wystarczająco dużo elektryczności, że starczy dla wszystkich gospodarstw domowych w Europie Zachodniej - twierdzi Greenpeace.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
W ciągu 16 lat energetyka wiatrowa typu offshore może wytwarzać wystarczająco dużo elektryczności, że starczy dla wszystkich gospodarstw domowych w Europie Zachodniej - twierdzi Greenpeace

Aż 720 Terrawatogodzin (czyli, bagatela, 720 000 000 000 kWh) mogłyby dostarczać w 2020 r. siłownie wiatrowe, zainstalowane u wybrzeży krajów Unii Europejskiej, tzw. siłownie offshore - twierdzi ta pozarządowa organizacja ekologiczna.

Jej propozycja jest kontrowersyjna - zakłada bardzo kosztowne inwestycje w najdroższy typ siłowni wiatrowych. Jednak Greenpeace twierdzi, że cała rzecz jest wykonalna. Powołuje się na badania przeprowadzone na jej zlecenie przez firmę konsultingową Garrad Hassan (znany na rynku konsultant w sprawach energii). Otóż 720 TWh - o których mówi Greenpeace - uzyskiwanoby z ok. 50 tys. turbin wiatrowych dużej mocy, zainstalowanych kilka kilometrów od brzegu. Łączna ich moc zainstalowana (czyli maksymalna moc, którą są w stanie produkować) wyniosłaby ok. 240 tys. megawatów. To wystarczyłoby na oświetlenie każdego gospodarstwa domowego w 15 "starych" państwach członkowskich UE, zakładając, że wiatr w Europie będzie nadal wiał tak samo jak w ostatnich stuleciach. Stałoby się tak nawet przy założeniu, że zapotrzebowanie na prąd gwałtownie wzrośnie (obecnie wynosi ono 636 TWh rocznie).

Warunek: rządy państw unijnych zdecydują się wesprzeć poprzez dotacje i ulgi podatkowe ten sektor energetyki, a unijne instytucje, czyli Rada UE, Komisja Europejska i Parlament, ustanowią minimalny procent udziału energii odnawialnej w 2020 r. na 20 proc. Unia już dziś oficjalnie stawia sobie za cel, by w 2010 r. energia odnawialna stanowiła 12,5 proc. jej bilansu energetycznego, a większość państw UE stara się ten cel zrealizować.

Wiele krajów UE mocno promuje energię wiatrową (m.in. przez ulgi i dotacje). Najlepszym przykładem są Dania i Niemcy, w których działa prawie 14 tys. "wiatraków", o łącznej mocy ponad 12 tys. MW. Większość z nich jest zainstalowana na lądzie. Wiatraki typu off-shore nie dość, że są potężniejsze (korzystają z silniejszego wiatru), to i mniej szpecą krajobraz, bo umieszczone 3-4 km od plaży są ledwo widoczne.

Greenpeace przekonuje, że ogromne pieniądze na subsydia dla energetyki wiatrowej mogą pochodzić z oszczędności w dotowaniu innych sektorów. Raport podaje przykład Niemiec, w których corocznie cały sektor energetyczny (w tym zwłaszcza kopalnie węgla kamiennego) otrzymuje 2,5 mld euro subsydiów. Działalność kopalń, a wraz z nimi i elektrowni węglowych, będzie powali, acz nieubłaganie, wygaszana w krajach UE. Np. Francja w tym roku zamyka swoją ostatnią kopalnię, choć Niemcy rozciągają proces "wygaszania" na kilka dziesięcioleci.

Rzecz więc tkwi w wyborze politycznym: Greenpeace przekonuje, że wiatraki mogłyby być alternatywą np. dla elektrowni gazowych. Ale już nie nuklearnych - bo te rządy wielu państw (zwłaszcza Niemiec) chcą zamykać. Według wyliczeń Garrad Hassan, z chwilą przekroczenia pewnego progu inwestycji, elektryczność z siłowni wiatrowych przestaje być najdroższym rodzajem energii (dziś jest dość kosztowna). Jej cena zbliży się do cen energii z siłowni nuklearnych.

Energetyka wiatrowa ma też zagorzałych przeciwników. Jednym z ich argumentów jest nieprzewidywalność tego źródła energii. Przykładowo w Niemczech czas efektywnej pracy wiatraków to 77 dni. W dni bezwietrzne potrzebna jest więc rezerwowa możliwość wytwarzania prądu w klasycznych elektrowniach. To zaś dyskwalifikuje rzekome korzyści ekologiczne. Zwolennicy wiatraków mówią na to: nigdy nie jest tak, że nie wieje w całej Europie...

Energetyka odnawialna - kontrowersyjna propozycja Greenpeace

Promocje:

PROMOCJE: