Geotermalny skarb

Geotermalny skarb... W sierpniu 1991 roku, podczas poszukiwań nafty z odwiertu "Wiśniowa 1" koło Strzyżowa, nastąpiła nagła erupcja solanki z głębokości 3698 metrów. Lokalne gazety pisały o katastrofie ekologicznej i niebezpieczeństwie zatrucia wód Wisłoka i ujęcia wody dla Rzeszowa w Zwięczycy.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
To zdarzenie potwierdziło tylko przypuszczenia niektórych specjalistów, że ziemia podkarpacka, w tym tereny wokół Rzeszowa, kryje ogromne skarby w postaci wód geotermalnych.

Badania solanki z Wiśniowej były rewelacyjne. Okazało się, że z głębokości blisko 3800 metrów wydobywa się ciecz o temperaturze 85 stopni Celsjusza i wydajności źródła 180 metrów sześciennych na godzinę. Solanka z Wiśniowej pod względem chemicznym jest wodą typu węglanowo-sodowego, a jej mineralizacja jest znacznie wyższa niż wód na Podhalu.

W ocenie prof. Juliana Sokołowskiego z Polskiej Akademii Nauk to istny skarb. Odkryte źródła w Wiśniowej zaliczył on do najlepszych i największych w Polsce, które można będzie eksploatować przez setki lat. Pojawienie się wysokotemperaturowej wody termalnej obudziło nadzieje na nowoczesną, tanią i ekologiczną lokalną energetykę oraz wykorzystanie jej do celów turystycznych i leczniczych. Gorące wody mogłyby posłużyć do ogrzania domostw setek tysięcy mieszkańców, a koszt produkcji prądu byłby niższy nawet o połowę. Przede wszystkim źródła wód geotermalnych mogą być wykorzystane do powstania atrakcyjnych uzdrowisk z basenami geotermalnymi oraz gabinetami balneologicznymi. Nowoczesny aquapark byłby przez wiele lat wyjątkową atrakcją i mógłby przynosić spore korzyści.

Złoże w Wiśniowej nie jest jedynym pokładem gorącej wody w regionie. W pobliżu Rzeszowa zlokalizowanych jest kilka złóż węglowodorów (Zalesie, Rzeszów, Husów-Albigowa-Krasne, Jasionka oraz Nosówka), gdzie nawiercono poziomy wodonośne o temperaturach rzędu 60 st. Celsjusza. Z analizy wykonanej przez prof. Juliana Sokołowskiego z PAN wynika, że Rzeszów spośród wszystkich większych miast w kraju posiada najlepsze rozpoznanie geologiczne. Najkorzystniejszym zbiornikiem wód geotermalnych mogą okazać się gazonośne utwory mioceńskie i do ich pozyskania powinny być wykorzystane istniejące w południowej części miasta odwierty w obrębie złoża Zalesie. Dodatkowym atutem Rzeszowa jest istniejąca infrastruktura ciepłownicza, dzięki czemu inwestycje geotermalne mogą być realizowane przy mniejszych kosztach. Niestety, na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonuje żaden zakład geotermalny, a geotermalne ciepło wykorzystywane jest jedynie w indywidualnych instalacjach opartych na pompach ciepła. W ten sposób ogrzewany jest m.in. budynek Radia Rzeszów. Złoża geotermalne mogą być wykorzystane nie tylko jako źródło ciepła oraz w celach rekreacyjno-leczniczych, ale też np. do hodowli ryb w podwyższonej temperaturze, uprawach szklarniowych, suszarniach, a nawet w instalacjach do odśnieżania czy odladzania dróg i placów.

Podkarpackimi złożami wód geotermalnych zainteresowanych jest wielu inwestorów, ale najpierw muszą zostać one dokładnie zbadane. Nadzieje na ich wykorzystanie odżyły po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Dyrektywa UE z września 2001 roku zakłada, że w 2010 roku 22 procent energii elektrycznej w krajach członkowskich produkowana będzie ze źródeł odnawialnych.

JÓZEF MATUSZ
źródło: www.rzeczpospolita.pl
link do treści: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodprom_040528/dodprom_a_15.html?k=on;t=2004052820040528

Geotermalny skarb

Promocje:

PROMOCJE: