Zielona energia z PKE SA

Zielona energia z PKE SA... Pierwszą w PKE SA elektrownią która rozpocznie produkcję "zielonej energii" drogą współspalania biomasy z paliwami podstawowymi, będzie Elektrownia "Siersza". W maju br. przeprowadzono pierwsze próby współspalania węgla z biomasą w kotle pyłowym o wydajności 650 t/h. Próby te odbyły się w kotle bloku nr 11 Elektrowni "Łaziska".

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Do spalania wykorzystano mieszaninę węgla energetycznego z 10% masowo udziałem trocin. Przygotowano program prób, uwzględniający m.in. proces rozładunku, nawęglania zbiorników, procesu mielenia w młynach, pracę kotła, analizy próbek węgla, żużla i popiołu. Do analiz sprawnościowych wykorzystano system SAT i PROCONTROL.

Próby rozpoczęto 20 maja testem na zespole młynowym ZM1 bloku 10. Zespół nawęglony mieszanką węgla z biomasą pracował prawidłowo, nie stwierdzono również negatywnego oddziaływania mieszanki na pracę kotła.

21 maja. przeprowadzono na bl. 11 właściwą próbę. Mieszanka nie stwarzała problemów z rozładunkiem i transportem. Nie stwierdzono również negatywnego oddziaływania na proces odsiarczania spalin.

Spalono w sumie ok. 1000 ton mieszanki zawierającej ok.100 ton biomasy w postaci trocin.

W lipcu przeprowadzono II etap prób, w trakcie którego spalono 10 000 ton mieszanki zawierającej ok.1000 ton biomasy. Głównym celem tych prób było wykonanie pomiarów sprawnościowych kotła przy współspalaniu biomasy, ocena pracy młynów, sprawności bloku i działania automatyki oraz ocena pracy linii 2 IOS, a także badanie żużla i popiołu w zakresie ich przydatności do odzysku. Na podstawie badań, Energopomiar ma przygotować dokumentację certyfikujacą. Dodatkowo na podstawie audytu i dokumentacji certyfikującej ICHPW przygotuje opinię na temat zgodności proponowanych procedur rozliczania „zielonej” energii z wymaganiami obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Będzie to podstawą do wystąpienia przez PKE do Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie koncesji na produkcję tzw. „zielonej energii” przez Elektrownię „Łaziska”. (ms)

Źródło: www.pke.pl

Zielona energia z PKE SA

Promocje:

PROMOCJE: