Czas na wiatraki

Czas na wiatraki... Jest duże zainteresowanie inwestorów budową elektrowni wiatrowych w Poisce.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Prowadzone są rozmowy z duńskimi oraz hiszpańskimi firmami w tej sprawie - poinformował Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Z. Kamieński zaznaczył, że według jego wiedzy, polskie i zagraniczne firmy wymieniają się listami intencyjnymi w sprawie budowy takich elektrowni, Jego zdaniem, rozwiązania zawarte w nowelizacji Prawa energetycznego, nad którą pracuje Senat, a która została przyjęta przez Sejm w styczniu, będą sprzyjać inwestycjom w źródła energii odnawialnej.

źródło: Parkiet

Czas na wiatraki

Promocje:

PROMOCJE: