Dipol otrzyma 5,9 mln dotacji na wiatraki

Dipol otrzyma 5,9 mln dotacji na wiatraki... Dipol Sp. z o.o., spółka zależna Polish Energy Partners, otrzyma od EkoFunduszu 5,9 mln złotych dotacji na budowę elektrowni wiatrowej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Całkowity koszty budowy farmy wiatrowej w Pucku wyniesie ponad 100 mln złotych.

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja (do końca 2003 r.) i Norwegia.

Zadaniem Fundacji jest finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych w skali europejskiej, a nawet światowej uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową.

źródło: cire.pl

Dipol otrzyma 5,9 mln dotacji na wiatraki

Promocje:

PROMOCJE: