Energia z gnoju

Energia z gnoju... Prąd i ciepło z gnojowicy? Dlaczego nie. W Pawłówku w gminie Przechlewo na terenie fermy tuczu trzody chlewnej "Poldanoru" powstaje pierwsza na Pomorzu biogazownia. Specjalne komory fermentacyjne przetworzą prawie 24 tys. ton gnojowicy rocznie - podaje Dziennik Bałtycki.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Powstały biogaz zasili agregat prądotwórczy, który wyprodukuje około 230 kW energii elektrycznej na godzinę. Jej nadwyżki zostaną odsprzedane zakładowi energetycznemu. Na potrzeby fermy obiekt produkować będzie także energię cieplną - do tej pory zużywano na ten cel 40 ton węgla.
Odgazowana gnojowica będzie pełnowartościowym nawozem naturalnym o mniej przykrym zapachu. Inwestycja ma się zwrócić w ciągu 4-5 lat.

źródło: (DZIENNIK BAŁTYCKI)

Energia z gnoju

Promocje:

PROMOCJE: