Sprostowanie

Sprostowanie... W opublikowany 12/10/04 artykuł o nowym zawodzie "technika systemów i urządzeń energetyki odnawialnej", wkradła się mała nieścislość. Poniżej zamieszczamy sprostowanie nadesłane przez dyrektora Zespołu Szkół w Bielawie.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w nowym zawodzie "technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej" (autorem merytorycznym jego programu jest właśnie Pan Grzegorz Raganowicz, który także czuwał nad poprawnością treści opracowywanych przez zespół, a koordynatorem i osobą odpowiedzialną za przedsięwzięcie - niżej podpisana) rozpoczął się nie w wymienionym Centrum, ale w Zespole Szkół w Bielawie.
W czasie przewidzianym w szkolnym planie nauczania (III i IV klasa), zajęcia praktyczne odbywać się będą właśnie w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, jako że tam istotnie mieszczą się laboratorium, urządzenia i całe wyposażenie . Ewaluacji przedsięwzięcia dokonujemy wspólnie.

Sprostowanie

Promocje:

PROMOCJE: