Targi ENEX w Kielcach - relacja

Targi ENEX w Kielcach - relacja...

W dniach 16-18 marca 2005 r. w ośrodku wystawienniczym Targi Kielce odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX. Równolegle imprezie 
tej towarzyszyły III Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia. 

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Patronat honorowy objęli sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki i Pracy Jacek Piechota, sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska Tomasz Podgajniak oraz senator RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Restrukturyzacji ds. Energetyki, Jerzy Suchański. Patronat medialny sprawowały: dziennik "Rzeczpospolita", miesięczniki - "Energia Gigawat", "Elektrosystemy", "Bioenergy International", "Gazeta Sołecka", kwartalnik "Przegląd Energetyczny". Patronat internetowy objęły www.cire.pl (Agencja Rynku Energii S.A.) oraz www.ise.pl. Tegoroczne wystawy energetyczne i konferencje zostały zorganizowane we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, Polską Izbą Biomasy, Projektem Bliźniaczym "Zrównoważona polityka energetyczna w Polsce", Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, Europejskim Centrum Energii Odnawialnej EC BREC, Towarzystwem Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Kieleckie wystawy energetyczne to miejsce promocji najnowocześniejszych technologii i dyskusji na temat perspektyw rozwojowych rynku energetycznego. ENEX i ENEX - Nowa Energia to znakomite miejsce zademonstrowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych przemysłu energetycznego. Podczas targów nowością były pokazy nowoczesnej stacji transformatorowej średniego napięcia typu CSS, 
a także trójfazowego osprzętu do linii napowietrznych (uchwyty krańcowe, przyłącza, zaciski przebijające izolację, złącza słupowe, uchwyty przelotowe). Wystawcy pokazali również ekologiczne, wielopaliwowe urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne 
oraz maszyny i urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne przeznaczone 
do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, systemy informatyczne 
i telekomunikacyjne stosowane w energetyce oraz metody modernizacji istniejących sieci energetycznych. 

W ramach wystawy ENEX - Nowa Energia swoją ofertę przedstawiły firmy prezentujące nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kolektory słoneczne, piece opalane słomą i drewnem, promienniki ciepła, kotłownie opalane biomasą, pojazdy na biopaliwo oraz urządzenia i linie technologiczne 
do produkcji pelet. Wystawcy pokazali również możliwości finansowania energii 
ze źródeł odnawialnych. Jak potwierdzają specjaliści z branży, targi te są najlepszą okazją do poznania najnowszych urządzeń i trendów w branży odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu kielecka wystawa jest miejscem corocznych spotkań producentów, projektantów, naukowców, inwestorów, przedstawicieli samorządów 
i przedsiębiorstw energetycznych oraz wszystkich zainteresowanych tanią i czystą energią. 
Targom ENEX i ENEX - Nowa Energia towarzyszyła piąta edycja prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Odnawialne źródła energii - stan aktualny i perspektywy rozwoju" oraz debiutujący w Kielcach Salon Biomasy. Celem konferencji było m.in. przedstawienie możliwości wykorzystania przez samorządy lokalne oraz lokalne społeczności energii ze źródeł alternatywnych, a także wymiana doświadczeń na temat praktycznych możliwości zastosowania energii odnawialnych przez polskie przedsiębiorstwa i gminy. Dzięki panelowym sesjom producenci, projektanci, decydenci i przedstawiciele kręgów opiniotwórczych, instytucji centralnych i czołowych uczestników polskiego rynku energetycznego mogli wymienić się doświadczeniem zawodowym, a także uzupełnić swoje wiadomości na temat branży. Tegoroczne obrady konferencji podzielone były na pięć głównych bloków tematycznych: Sesja 1 - Energetyka wodna i geotermalna; Sesja 2 - Salon Biomasy; Sesja 3 - Energetyka wiatrowa; Sesja 4 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; Sesja 5 - Polityka Energetyczna Polski. 
Tradycyjnie już w ramach konferencji organizatorzy zaplanowali Sesję plenarną "Okrągły stół", podczas której podsumowano konferencje i skonfrontowano wnioski prowadzących poszczególne panele tematyczne. Podczas tych obrad odbyła się dyskusja z udziałem m.in. przedstawicieli: Parlamentarnego Zespołu 
ds. Restrukturyzacji Energetyki, Stowarzyszenia Energetyków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Ostatniego dnia konferencji organizatorzy zaprosili na Forum Dyskusyjne "Energetyka jako element zrównoważonego rozwoju kraju". Obrady forum poprowadził Maciej Stryjecki - Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki. Prelegentami spotkania byli m.in. Jacek Piechota - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy 
oraz Tomasz Podgajniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
W tegorocznej edycji targów trakcie 6 sesji panelowych udział ponad 
300 uczestników. 

Podczas Salonu Biomasy po raz pierwszy zorganizowanego przez Targi Kielce 
we współpracy z Polską Izbą Biomasy, zarówno wystawcy, jak i zwiedzający mieli okazję zapoznać się z kompleksową ofertą rynkową w zakresie nowych technik pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem sektora bioenergii. 

Tradycyjnie, jak co roku, prezentowane podczas wystawy najlepsze rozwiązania techniczne i technologie zostały nagrodzone specjalnymi nagrodami Targów Kielce.
Komisja Konkursowa VIII Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX 2005 
i III Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia przyznała Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za typoszereg prądnic synchronicznych do odnawialnych źródeł energii dla firmy: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. Medalami zostali nagrodzeni również: Energoinstal S.A. z Katowic za kotłowe rury ożebrowane z żebrem ciągłym bądź nacinanym, spawanym na całej długości; Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych 
B. Wypychewicz S.A. Włoszczowa za wnętrzowy rozłącznik średniego napięcia typu GTR SF i GTR SF 2V. Komisja Konkursowa wyróżniła trzy firmy: 
EOD Dorsystem - Energie Odnawialne z Jeleniej Góry, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych z Wrocławia oraz "ELKO-BIS" - Systemy Odgromowe 
R. Kogut, Sz. Klaczak Spółka Jawna z Wrocławia.
Powodzeniem cieszył się też organizowany wśród publiczności przez wszystkie targowe dni konkurs. Warunkiem udziału w nim było rozwiązanie testu z wiedzy 
o energetyce i odnawialnych źródłach energii. Dziewięciu zwycięzców konkursu otrzymało wysokiej klasy sprzęt DVD.

Tegoroczne targi były okazalsze od zeszłorocznej wystawy. Na powierzchni większej o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym swoją ofertę przedstawiło 
94 wystawców z 5 państw - Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. Było to o 25% więcej w porównaniu z targami ENEX 2004.
ENEX i ENEX - Nowa Energia mają specjalistyczny charakter i grupę branżowych odbiorców. Z jednej strony są to inżynierowie, technicy, konstruktorzy, główni energetycy, a z drugiej - urzędnicy ministerialni oraz inwestorzy i przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski. W tym roku było ich ponad 3500, 
czyli o ok. 25% więcej niż w roku ubiegłym. Zostało to zauważone przez wystawców, którzy wskazywali na wyższą "jakość" nawiązanych kontaktów.


Na kolejną edycję targów ENEX i ENEX - Nowa Energia zapraszamy w marcu 2006 roku.

Targi ENEX w Kielcach - relacja

Promocje:

PROMOCJE: