VII Forum Energetyki Wiatrowej

VII Forum Energetyki Wiatrowej... Na TEJ stronie można przeczytać: Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych Vis Venti ma przyjemność poinformować Państwa o VII Forum Energetyki Wiatrowej, które odbędzie się pod hasłem:
"Nowe zasady rynku energii ze źródeł odnawialnych oraz mechanizmy giełdy energii"

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Patronat Honorowy nad Forum objęli:

- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Pan Jacek Piechota,
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Tomasz Podgajniak,

Miło nam Państwa poinformować, że przedstawiciele polskiego rządu potwierdzili swój udział w Forum. Gościem Forum będzie Prezes Towarowej Giełdy Energii S. A., Pan Grzegorz Onichimowski oraz specjaliści od praw majątkowych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2005 roku, w Hotelu Sheraton w Warszawie o godzinie 9:00.
Przewodnim tematem VII Forum będą nowe zasady rynku energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Planowana nowelizacja Prawa Energetycznego w rewolucyjny sposób zmienia reguły funkcjonowania energetyki odnawialnej w naszym kraju. Spotkanie będzie okazją do otrzymania wszystkich najistotniejszych informacji potrzebnych do funkcjonowania zarówno producentów energii odnawialnej, jak i spółek obrotu na powstającym, zupełnie nowym rynku praw majątkowych nadanych świadectwom pochodzenia. Każdy z uczestników otrzyma kompendium wiedzy o nowych zasadach, możliwościach i sposobach zawierania umów sprzedaży i kupna praw majątkowych.
Jak zawsze do udziału w Forum zapraszamy firmy związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Z uwagi na temat, specjalne zaproszenie kierujemy do przedstawicieli firm energetycznych zainteresowanych energetyką odnawialną (spółki obrotu, operatorzy systemów, zakłady energetyczne).
Jesteśmy przekonani, że udział w spotkaniu Forum przyczyni się do wzbogacania Państwa wiedzy i stworzy możliwość wymiany poglądów, informacji i doświadczeń w sferze działania rynku energii.

szczegółowy program forum: TU
karta zgłoszeniowa (doc): TU
karta zgłoszeniowa (pdf): TU

VII Forum Energetyki Wiatrowej

Promocje:

PROMOCJE: