'Zielona energia' z PKE

'Zielona energia' z PKE... PKE SA posiada już trzy koncesje na produkcję w swoich elektrowniach energii z biomasy. Firma - aby dostosować się do przepisów prawa zakładających stopniowy wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnej sprzedaży do odbiorców końcowych - planuje kolejne inwestycje w urządzenia służące do produkcji zielonej energii.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Spółka uzyskała już rozszerzenie koncesji na produkcję zielonej energii w:

- Elektrowni Siersza - na blokach nr 1 i 2 metodą współspalania biomasy roślinnej z paliwami podstawowym - w sumie 2 x 12 MWe = 24 MWe. W Sierszy obecnie odbywa się produkcja zielonej energii w przygotowanej w sposób niskonakładowy instalacji współspalania, w 2005 roku planowana jest budowa docelowej instalacji o wartości około 15 mln zł.
- Elektrowni Łaziska - metodą współspalania biomasy roślinnej z paliwami podstawowymi: 8 + 8 + 8 + 8 = 32 MWe (planowana inwestycja - około 8,5 mln zł).
- Elektrowni Jaworzno III (Elektrowni II) - metodą współspalania mączki mięsno-kostnej z paliwami podstawowymi 7 + 7 = 14 MWe. W zakładzie przeprowadzono udane próby spalania mączki mięsno-kostnej, w 2005 roku planowana inwestycja za około 2,7 mln zł.

Najtańszą i najszybszą możliwą do wdrożenia opcją produkcji energii z odnawialnych źródeł jest wytwarzanie jej w już istniejących urządzeniach energetycznych metodą współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi. PKE posiada duży potencjał techniczny w postaci bloków energetycznych z kotłami fluidalnymi. Umożliwiają one produkcję energii zielonej po konkurencyjnych na rynku cenach. Ponadto biomasa spalana w kotłach fluidalnych nie przechodzi przez młyny węglowe, co zmniejsza zagrożenie pożarowe, a także nie powoduje dodatkowego zużycia energii elektrycznej na przemiał paliwa.
PKE SA opracował "Koncepcję zintegrowanej strategii w zakresie odnawialnych źródeł energii". Możliwości produkcji energii elektrycznej z OŹE metodą współspalania w sześciu istniejących w koncernie kotłach fluidalnych wstępnie oszacowano na około 350 GWh rocznie, co odpowiadało 64 MWe zainstalowanej mocy "zielonej".
Należy jednak pamiętać, że biomasa to paliwo droższe od węgla, ponadto jest dostępne w ograniczonej ilości. Ważne jest więc optymalne wykorzystanie jego energii chemicznej. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bloków przeznaczonych do współspalania biomasy w PKE SA kierowano się zarówno względami technicznymi (najkorzystniej jest współspalać biomasę z paliwami podstawowymi w kotłach fluidalnych) jak i handlowymi (możliwości pozyskania biomasy w danym regionie, możliwości sprzedaży maksymalnej ilości energii elektrycznej "zielonej" z danego bloku).
Polska zobowiązała się do zwiększania procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, zwanej także zieloną energią, w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej. Aby wykonać te zobowiązania, nasze regulacje prawne (Prawo Energetyczne i rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy) nałożyły określone procentowo ilościowe obowiązki sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych do odbiorcy końcowego oraz wprowadziły mechanizmy wsparcia dla tej energii w postaci zasad obrotu tzw. świadectwami pochodzenia.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz znowelizowaną ustawą Prawo Energetyczne - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych wytwórcy zobowiązani są do zapewnienia określonego rozporządzeniem procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całkowitej rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym. W 2005 roku ten udział wynosi 3,1 proc., a w 2010 roku będzie wynosił 9 proc. Dokumentem potwierdzającym wyprodukowanie energii ze źródeł odnawialnych jest tzw. świadectwo pochodzenia, wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wytwórca nie wytworzy we własnych urządzeniach wymaganej obowiązkiem ilości energii zielonej, będzie musiał nabyć potrzebne mu świadectwa pochodzenia na giełdzie. (pag)
źródło: PKE

'Zielona energia' z PKE

Promocje:

PROMOCJE: