1GW mocy w farmach wiatrowych?

1GW mocy w farmach wiatrowych?... Budowę pierwszej farmy wiatrowej w Pucku (o mocy 22 MW) Polish Energy Partners zakończy pod koniec tego roku. Kolejne obiekty postawi do grudnia 2009 r. Według PARKIETU do końca dekady moce produkcyjne PEP powinny wzrosnąć do 250-300 megawatów.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
PEP zamierza we współpracy ze szczecińską spółką EPA wybudować farmy wiatrowe o mocy 150 MW. Dodatkowe 150 MW mają wytwarzać farmy, które PEP chce kupić.

- Łącznie chcemy produkować 300 MW energii wiatrowej. Przy dzisiejszych cenach powinniśmy uzyskiwać ponad 200 mln zt rocznie - mówi Michał Kozłowski, członek zarządu PEP. Jeżeli spółka zrealizuje te plany, energia wiatrowa będzie podstawowym źródłem przychodów przedsiębiorstwa.

Dziś krajowy rynek energii wiatrowej to moc ok. 63 MW. Według szacunków spółki, do końca 2010 r. powinien wzrosnąć do l tys. MW.

Ten optymizm bierze z ocen Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, według którego 30% powierzchni Polski nadaje się do pozyskiwania energii wiatrowej.

źródło: parkiet

1GW mocy w farmach wiatrowych?

Promocje:

PROMOCJE: