LOKALIZACJA elektrowni wodnych W POLSCE

LOKALIZACJA elektrowni wodnych W POLSCE... Zainteresowanie człowieka energią wody ma swoją długą historię. Nasi pradziadowie wykorzystywali energię rzek do uruchamiania młynów, kuźni, koszarni, faluszy, tartaków i innych urządzeń za pomocą koła wodnego. W dzisiejszych czasach rzeki, jeziora oraz inne zbiorniki wodne oprócz aspektów turystycznych, rekreacyjnych znalazły także zastosowanie w energetyce wodnej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

WSTĘP

Zainteresowanie człowieka energią wody ma swoją długą historię. Nasi pradziadowie wykorzystywali energię rzek do uruchamiania młynów, kuźni, koszarni, faluszy, tartaków i innych urządzeń za pomocą koła wodnego. W dzisiejszych czasach rzeki, jeziora oraz inne zbiorniki wodne oprócz aspektów turystycznych, rekreacyjnych znalazły także zastosowanie w energetyce wodnej. Hedroenergetyka w Polsce opiera się na wykorzystaniu energii rzek. Elektrownie wodne cechuje wyjątkowa różnorodność rozwiązań wynikająca z konieczności każdorazowego dostosowania się do istniejących warunków lokalnych.TECHNOLOGIE

Na terenie Polski możemy wyróżnić elektrownie zbiornikowe oraz elektrownie przepływowe. Elektrownie zbiornikowe wykorzystują energię rzek górskich. Zbiorniki wodne oprócz charakteru energetycznego mają także charakter retencyjny (wyrównują poziom rzeki poniżej zapory), przeciw- powodziowy, rekreacyjny oraz pełnią rolę zaopatrzenia w wodę wielu aglomeracji. Czas pracy elektrowni zbiornikowej zależy od ilości wody zgromadzonej w zbiorniku. Odmianą elektrowni zbiornikowej jest elektrownia derywacyjna. Są to małe elektrownie, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina W poprzek naturalne zakole rzeki sztucznie spiętrzając wysokość spadu elektrowni. W takim kanale umieszczona jest turbina. Przykładem elektrowni derywacyjnej jest Elektrownia w Myszkowcach na Sanie.
Innym rodzajem elektrowni zbiornikowej jest siłownia szczytowo-pompowa. Jej działanie polega na współpracy dwóch zbiorników wodnych położonych obok siebie, ale na różnych poziomach. W nocy gdy krajowy system energetyczny posiada małe obciążenie, elektrownia pompowa pobiera energię elektryczną z sieci zasilanej przez pracujące bez przerwy elektrownie cieplne i wykorzystuje ją do przepompowania wody ze zbiornika dolnego do górnego. Dzięki temu w zbiorniku górnym wzrastają zasoby energii i można ją wykorzystać ponownie, zasilając siec energetyczną w godzinach jej szczytowego obciążenia. Przykładem tych elektrowni może być Elektrownia Żarnowiec, Elektrownia Dychów. Elektrownie przepływowe przetwarzają bezpośrednio w turbinach energię kinetyczną przepływającej w rzece wody. Mogą one pracować niemal bez przerwy a ich moc uzależniona jest od ilości przepływającej wody. W celu pełniejszego wykorzystania wód płynących w rzekach buduje się tzn. kaskady, zespoły zbiorników i elektrowni rozmieszczonych wzdłuż całego biegu rzeki.


LOKALIZACJA W POLSCE

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, w warunkach naszego kraju, największy udział w produkcji energii elektrycznej mają i będą miały elektrownie wodne, wśród których do tzn. małej energetyki zalicza się obiekty o mocy zainstalowanej do 500 kW (5 MW) - jest to moc umowna. Takie samo kryterium stosuje się w większości państw Europy zachodniej poza krajami Skandynawskimi, Szwajcarią i Włochami gdzie za "małe" uznaje się elektrownie do 2 MW. Mogą być one zlokalizowane na niedużych rzekach.
Mała energetyka wodna ma dużą historie. Po drugiej wojnie światowej na terenie Polski istniało około 6330 zakładów wykorzystujących energię wody. Na początku lat 80-tych liczba małych elektrowni wynosiła ok.100 i od tego czasu się zwiększa. W Polsce działa około 424 małych elektrowni wodnych, z czego 320 jest prywatnych, o łącznej mocy około 410 MW i produkcji rocznej 410 GWh. Większość obiektów energetyki wodnej zlokalizowana jest na terenach wiejskich lecz spotyka się również elektrownie wodne w miastach np.:Elektrownia Wrocław czy Elektrownia Brzeg. Największe znaczenie dla regulacji systemu energetycznego mają elektrownie wodne systemowe ponieważ polski system elektroenergetyczny jest zdominowany przez elektrownie cieplne oparte na węglu kamiennym i brunatnym. Przy stosunkowo wysokiej mocy zainstalowanej 28200 MW (stan na 1998) udział elektrowni cieplnych stanowi 93% natomiast wodnych 7%. Łączna moc elektrowni wodnych wynosi 2040 MW. Aktualnie w Krajowym Systemie Energoelektrycznym pracuje 125 elektrowni wodnych zawodowych w tym tylko 15 o mocy > 5 MW (lista elektrowni podana jest w tabeli)


 

ELEKTROWNIA

 

 

RZEKA /
JEZIORO

 

 

MOC
[MW]

 

1.Żarnowiec

J.Żarnowieckie

716

2.Porąbka - Żar

Soła

500

3.Włocławek

Wisła

160,2

4.Żydawo

Radew

150

5.Solina

San

132

6.Niedzica

Dunajec

92,6

7.Dychów

Bóbr

79,5

8.Rożnów

Dunajec

50

9.Koronowo

Brda

25

10.Tresna

Soła

21

11.Dębe

Narew

20

12.Porąbka

Soła

12,6

13.Wały Śląskie - (Brzeg Dolny)

Odra

9,8

14.Żur

Wda

8,4

15.Plichowice (I+II)

Bóbr

8,34

16.Bielkowo I

Radunia

8

17.Czchów

Dunajec

8

18.Wrocław (I+II)

Odra

5,8

19.Jeziorsko

Warka

4,8

20.Otmuchów

Nysa Kłodzka

4,8

21.Wrzeszczyn

Bóbr

4,38

22.Złotniki

Kwisa

4,17

23.Gałąźnia Mała

Słupia

4,16

24.Smukała

Brda

4

25.Grodek

Wda

3,9

26.Smardzawice

Witka

3,4

27.Rosnów

Radew

3,3

28.Treszczyn

Brda

3,3

29.Głębinów

Nysa Kłodzka

3,08

30.Raduszec Stary

Bóbr

2,94

31.Dąbie

Wisła

2,94

32.Przewóz

Wisła

2,94

33.Grajówka

Bóbr

2,6

34.Pieszchały

Pasłęka

2,6

35.Łapino

Radunia

2,44

36.Bielkowo II

Radunia

2,41

37.Liśna

Kwisa

2,4

38.Strzegomino

Radunia

2,4

39.Borkowice

Bóbr

2,38

40.Podgaje

Gwda

2,21

41.Brąswałd

Łyna

2,16

42.Sromowce Wyżne

Dunajec

2,08

43.Dobczyce

Raba

2

44.Olszyna

Bóbr

1,78

45.Jastrowice

Gwda

1,75

46.Rejowiec

Rega

1,65

47.Skawina

Skawinka

1,6

48.Dobczyca

Gwda

1,35

49.Bledzew

Odra

1,32

50.Płusza

Gwda

1,31

51.Lubachów

Bystrzyca

1,2

52.Turawa

Mała Panew

1,2

53.Zieliska

Nysa Łużycka

1,125

54.Janowice

Odra

1,1

55.Niedalina

Radew

1,1

56.Łyna

Łyna

1,07

57.Koszyce

Gwda

1,02

58.Gubin

Nysa Łużycka

1,01

59.Klimkówka

Ropa

1

60.Kamienna

Drawa

0,96

61.Kraszewice

Bóbr

0,93

62.Zagań I

Bóbr

0,92

63.Zagań II

Bóbr

0,915

64.Borowo

Drawa

0,91

65.Krzynia

Słupia

0,91

66.Nysa

Nysa Kłodzka

0,9

67.Przędzieszyn

Radunia

0,87

68.Wodzia Małe

Bóbr

0,87

69.Bukówka

Nysa Łużycka

0,84

70.Kopin

Odra

0,84

71.Zasieki

Nysa Łużycka

0,822

72.Witka

Witka

0,82

73.Łipowo

Rega

0,81

74.Kuźnice

Radunia

0,78

75.Przysieka

Nysa Łużycka

0,77

76.Szklarska Poręba

Kamienna

0,68

77.Sokolice

Nysa Łużycka

0,65

78.Kliczków

Kwisa

0,645

79.Żarki Wielkie

Nysa Łużycka

0,62

80.Gorzupia I

Bóbr

0,6

81.Broniewo

Pasłęka

0,59

82.Rakowiec

Nogat

0,54

83.Rutki

Radunia

0,54

84.Kępice

Wieprza

0,5

85.Biesowice (I+II)

Wieprza

0,47

86.Malomice

Bóbr

0,45

87.Kolnicz

Wierzyca

0,41

88.Lidzbark Warmiński

Łyna

0,4

89.Opolnica

Nysa Kłodzka

0,4

90.Zelkowo

Łupawa

0,38

91.Stocki Młyn

Wierzyca

0,37

92.Borkowice

Bóbr

0,36

93.Pieniężno

Wisła

0,35

94.Kuźnia

Bystry

0,33

95.Rosano

Parsęta

0,3

96.Borkowice I

Bóbr

0,23

97.Brzeg

Odra

0,23

98.Juszkowo

Radunia

0,23

99.Olsza

Olsza

0,2

100.Smołdzino

Łupawa

0,2

101.Ołownik

Węgorapa

0,2

102.Skarszów Dolny

Skotawa

0,19

103.Owicz

Wierzyca

0,19

104.Międzylesie

Mysla

0,18

105.Gucisz

Mysla

0,17

106.Wodąg

Wadąg

0,17

107.Trzebiatów

Rega

0,15

108.Czarnowice

Bystrzyca

0,14

109.Marszowice

Bystrzyca

0,14

110.Czarnocińskie Płoty

Wierzyca

0,136

111.Borkowice

Bóbr

0,13

112.Pruszcz Gdański

Radunia

0,11

113.Osowo Lęborskie

Okolica

0,107

114.Labicz

Nysa Kłodzka

0,1

115.Łupawa

Łupawa

0,1

116.Płoty

Rega

0,1

117.Drzeziewo

Łupawa

0,09

118.Prusinowo

Rega

0,09

119.Ciecholub

Studnica

0,05

120.Łebień I

Łupawa

0,05

121.Łebień II

Łupawa

0,045

122.Poganiec

Łupawa

0,04
Elektrownia Żarnowiec

 
Elektrownia Żarnowiec położona jest nad jeziorem Żarnowieckim w woj. pomorskim. Została ona oddana do użytku 20 maja 1983. Jest to elektrownia pompowo-szczytowa, która wykorzystuje jezioro Żarnowieckie (polodowcowe) jako dolny zbiornik. Zbiornik górny położony jest na pobliskim płaskowyżu (wzgórze morenowe). Elektrownia posiada cztery jednakowe hydrozespoły odwracalne tzn. przy wytwarzaniu energii wirnik turbiny napędza generator a przy pracy pompowej generator jest silnikiem, który napędza wirnik pompo turbiny. Zbiornik górny
Hydrozespoły są z turbinami typu Francisa. Woda do pompo turbin dostarczana jest ze zbiornika czterema rurociągami opartymi na stałych i ruchomych podporach. Ilość wody p rzepływająca rurociągami wynosi 700 m3/s. Budynek elektrowni ma ponad 60 m wysokości z czego 2/3 znajduje się pod ziemią. Proces uruchomienia i odstawienia hydrozespołów jest zautomatyzowany i sterowany zdalnie z Krajowej Dyspozycji Mocy w Warszawie. Żarnowiec - rury
Elektrownia stanowi jeden z najważniejszych obiektów regulacji mocy czynnej i biernej w krajowym Systemie Energoelektrycznym. 1996 roku w elektrowni zainstalowano jeden z najnowoczestniejszych systemów komputerowego sterowania WDPF-2 amerykańskiej firmy Westinghouse. tabela

Elektrownia wodna Porąbka-Żar

 
Elektrownia wodna Porąbka-Żar o mocy 500 MW i spadzie 440 m została wykonana poraz pierwszy w kraju jako elektrownia podziemna. Jest ona klasyczna elektrownią szczytowo-pompową przeznaczoną w zasadzie do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia. Elektrownia zlokalizowana jest nad zbiornikiem retencyjnym istniejącej hydroelektrowni Porąbka. Zbiornik górny ziemny, sztuczny położony jest na szczycie góry Żar.
Żar - zbiornik górny
tabela

Elektrownia wodna Włocławek

Elektrownia wodna we Włocławku jest największą elektrownia przepływową w Polsce. Stopień wodny Włocławek zrealizowano w latach 1962-1979, jako pierwszy obiekt planowanej sekwencyjnej zabudowy rzeki stopniami piętrzącymi, zwanej kaskadą dolnej Wisły. Czołowe budowle piętrzące stopnia (od lewego brzegu rzeki) stanowią:

  • śluza żeglowna,

  • elektrownia wodna,

  • przepławka dla ryb,

  • jaz,

  • zapora czołowa.

Elektrownia Włocławek

Zlokalizowano je w jednym przekroju w 674,85 kilometrze biegu Wisły. W wyniku spiętrzenia wody powstał zbiornik wodny o długości 55 km. Elektrownia wodna zlokalizowana jest przy lewym brzegu rzeki pomiędzy śluzą żeglowną i jazem. od którego oddzielona jest filarem przepławkowym. Budynek elektrowni o długości 154 metry i szerokości 60 metrów został podzielony na trzy zdylatowane sekcje. W każdej sekcji są dwa hydrozespoły. Hydrozespół zbudowany jest z turbiny typu Kaplana o średnicy wirnika Dw=8,0 m sprężonych z generatorami o mocy 31,8 MVA każdy. Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Energoelektrycznym 3 liniami napowietrznymi o napięciu 110 kV przez trzy transformatory blokowe o mocy 68 MVA każdy. Moc zainstalowana elektrowni wynosi 160,2 MW.

tabela

Elektrownia wodna Łapino

Elektrownia wodna Łapino wybudowano w 1927 roku. Jest ona najwyżej położoną elektrownią kaskady rzeki Raduni. Elektrownia jest elektrownią derywacyjno-zbiornikową ze zbiornikiem o wyrównaniu półdobowym. Łapino było jedną z elektrowni najbardziej zniszczoną w trakcie II wojny światowej. Odbudowa i uruchomienie nastąpiło zimą 1945 roku. Średnia roczna produkcja wynosi 4,19*106 kWh.

tabela

Elektrownia wodna Kuźnice

Elektrownia wodna Kuźnice zostało uruchomiona w 1934 roku. Jest elektrownią przepływową pracującą w ścisłym powiązaniu z elektrowniami w Straszynie i w Przędzieszynie, to znaczy cała woda zrzucona w Straszynie musi przejść przez stopnie w Prędzieszynie i w Kuźnicach. W elektrowni zamontowane są dwa turbozespoły, jeden z turbiną typu Kaplana a druga śmigłowa z nastawnymi łopatkami wirnika. Elektrownia w Kuźnicach powstała na miejscu kuźni wodnej. Średnia roczna produkcja wynosi 1,6*106 kWh.

tabela

Elektrownia wodna Rutki

Elektrownia wodna Rutki uruchomiono w październiku 1910 roku. Podczas wojny nie doszło do większych dewastacji i zniszczeń. pierwszy prąd z Rutek po wojnie popłynął już w 1945 roku. Elektrownia Rutki jest elektrownią zbiornikowo-przepływowe. Jako nieliczna na Ruduni może pracować bez połączenia z innymi obiektami. Średnia roczna produkcja wynosi 2,3*106 kWh.źródło: http://www.oze.agh.edu.pl/oze_energiawody.php

LOKALIZACJA elektrowni wodnych W POLSCE

Promocje:

PROMOCJE: