Oznakowanie elektrowni wiatrowych

Oznakowanie elektrowni wiatrowych... 13 stycznia 2006 r Ministra Transportu i Budownictwa podpisał zmianę rozporządzenia dotyczącego oznakowania elektrowni wiatrowych. Zmianę rozporządzenia zaproponowała Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Nowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra w dniu 13 stycznia 2006 r i opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 9 z 2006r.

Najistotniejszą jego częścią jest przesunięcie terminu obowiązywania konieczności oznakowania istniejących farm wiatrowych do dnia 31 grudnia 2008 r. (par 33 rozporządzenia), oraz określenie w paragrafie 21 nowych zasad oznakowania śmigieł elektrowni - "Elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi powinny mieć zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła (3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego".

Zmiany te są kompromisem, które pozwolą na m.in. zmniejszenie kosztów malowania skrzydeł (zamiast pomalowanej 1/3 powierzchni skrzydła będą tylko 3 kolorowe pasy).

źródło: cire.pl

Oznakowanie elektrowni wiatrowych

Promocje:

PROMOCJE: