Paliwa alternatywne w transporcie

Paliwa alternatywne w transporcie... Pojęcie paliw alternatywnych funkcjonuje od kilkunastu lat. Odpady komunalne i przemysłowe lub ich mieszaniny zarówno w stanie stałym jak i ciekłym mogą być paliwami alternatywnymi (zastępczymi, wtórnymi) wykorzystywanymi w przemyśle jako zamiennik paliw konwencjonalnych.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Komisja Europejska dostrzegła trzy potencjalne obszary paliw alternatywnych, które mogą osiągnąć udział 6-7% do 2010 r. i do 20% do 2020 r. w rynku paliw pędnych. Są to: biopaliwa ciekłe w postaci bioetanolu, ETBE i biodiesla (w okresie najbliższych 5 lat) oraz olejów pizolitycznych; gaz ziemny; wodór wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej oraz biomasy) i zasilający ogniwa paliwowe napędzające pojazdy (w perspektywie długoterminowej).

Udział paliw alternatywnych w globalnym rynku energii ciągle rośnie. Paliwa alternatywne mogą również odegrać rolę w innych sektorach transportu. Koszt, niezawodność i dostępność stanowią kluczowe czynniki dla powodzenia każdej próby substytucji, a alternatywa musi oferować porównywalnie atrakcyjne rozwiązania do wymagań transportowych użytkowników. W krótkiej perspektywie czasowej rozważane są dwa główne potencjalne paliwa alternatywne: biopaliwa i gaz ziemny.

Biopaliwa to ogólna nazwa, która obejmuje wszystkie paliwa samochodowe posiadające w swoim składzie biokomponenty. W wielu krajach prowadzi się sprzedaż biopaliwa z dodatkiem estrów wyższych kwasów tłuszczowych lub alkoholu. Mieszkańcy USA od dawna korzystają z paliwa o domieszce 10% biokomponentów. W Polsce natomiast rynek biopaliw dopiero się kreuje. Pierwszy detaliczny dystrybutor biodiesla (mieszanina 80% oleju napędowego i 20% estrów oleju rzepakowego) został oddany do użytku 5 lipca br. przy Rafinerii Trzebinia. Korzyścią ekologiczną wynikającą z zastosowania biopaliw jest przede wszystkim niska zawartość siarki, a co za tym idzie utrzymanie naturalnego bilansu CO2 w atmosferze.

Sprężony gaz ziemny składa się w 82-95% z metanu. Przy jego wykorzystaniu nie powstaje siarka, a ilość CO2 jest o około 20% mniejsza niż w spalinach silników benzynowych. Dodatkowe zastosowanie katalizatorów w układach spalinowych samochodów ogranicza emisję monoksydów węglowych, tlenków azotu i węglowodorów. W wyniku spalania gazu do atmosfery dostaje się pięciokrotnie mniej zanieczyszczeń niż w przypadku benzyny. Chcąc realizować ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, Stany Zjednoczone i Japonia planują wprowadzenie państwowych programów wspierania idei zastosowania gazu ziemnego jako paliwa samochodowego na szeroką skalę. Prawdziwą nowością paliwa alternatywnego do zastosowania w niektórych samochodach ciężarowych jest eter dimetylowy (DME). Jego spalenie powoduje od 3 do 4 razy mniejszą emisję szkodliwych gazów niż w przypadku tradycyjnego paliwa dieslowskiego. W przyszłości eter dimetylowy zajmie trwałą pozycję w komponowaniu paliw dieslowskich. Zasilanie silników Diesla tym paliwem ogranicza hałas, spaliny spełniają wymagania norm EURO-3 i ULEW - nie ma konieczności dodatkowego, kosztownego usuwania sadzy i tlenków azotu, jak to jest w przypadku użycia klasycznego oleju napędowego.

Obecnie eter dimetylowy jest drogim paliwem - $850 na tonę, dla porównania tona najdroższego paliwa tradycyjnego kosztuje $700. Mimo to, wraz ze wzrostem cen paliw ropopochodnych, eter dimetylowy ma szansę skutecznie konkurować na rynku paliwowym. Głównym argumentem motywującym działania w tym zakresie jest zaniepokojenie globalnym i lokalnym zanieczyszczeniem środowiska szczególnie przez sektor transportowy (emisje CO2 z transportu rosną systematycznie). W Polsce stosowanym powszechnie w samochodach gazem jest płynny propan-butan, jednakże biorąc pod uwagę rozwój firm produkujących paliwa alternatywne i korzyści ekologiczne płynące z ich zastosowania należy się spodziewać pozytywnych zmian w tej dziedzinie.

źródło: ekoinfo.pl

Paliwa alternatywne w transporcie

Promocje:

PROMOCJE: