PIGEO: Spotkanie w sprawie OZE

PIGEO: Spotkanie w sprawie OZE... W siedzibie PIGEO odbyło się spotkanie przedstawicieli branży energetycznej z wiceprezesem URE W. Wójcikiem, prezesem TGE G. Onichimowskim i dyrektorem Z. Kamieńskim z Departamentu Energetyki MG.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Spotkanie było poświęcone ocenie systemu wspierania energetyki odnawialnej wprowadzonego nowelizacją prawa energetycznego w październiku zeszłego roku.

Goście PIGEO przedstawili szczegółowe i najświeższe dane dotyczące: produkcji energii z OZE, ilości instalacji i perspektyw w tym zakresie na rok 2006, obrotu świadectwami pochodzenia i prawami majątkowymi do nich, oraz planów i działań Rządu względem OZE.

Zostały także przedstawione szczegółowe wyliczenia opłacalności ekonomicznej nowych inwestycji wykorzystujących poszczególne OZE.

W dyskusji zwracano kilkakrotnie uwagę na konieczność wyłączenia z systemu wspierania OZE współspalania, bądź radykalnego zróżnicowania wartości praw majątkowych dla poszczególnych OZE, tak aby pieniądze z systemu, które miały uruchomić tworzenie nowych mocy, nie były wysysane przez produkcję energii w starych instalacjach - przepływowych elektrowniach wodnych oraz kotłach kondensacyjnych.

Podsumowując dyskusję, dyrektor generalny Izby Maciej Stryjecki stwierdził, że obecny system jest co do kierunków dobry i powinien pofunkcjonować jeszcze przez jakiś czas aby móc stwierdzić, czy są konieczne jego znaczące modyfikacje. Jednak już dziś należy poważnie zastanowić się nad takimi problemami, jak zróżnicowanie wielkości wsparcia dla współspalania i innych OZE. Martwi brak perspektyw na dodatkowe środki w NFOŚiGW na wspieranie nowych inwestycji w najbliższych 2 latach oraz zamieszanie wokół programów wspierania OZE w ramach pomocy strukturalnej UE w latach 2007-2013.

Złym sygnałem jest także nadpodaż zielnych certyfikatów i związana z tym ich niższa od oczekiwanej wartość majątkowa. Cieszą natomiast plany inwestycyjne członków PIGEO, które jeśli tylko zostaną w pełni zrealizowane, pozwolą na realizację ciążących na Polsce zobowiązań w zakresie promocji OZE.

źródło: cire.pl

PIGEO: Spotkanie w sprawie OZE

Promocje:

PROMOCJE: