Poldanor stawia biogazownie

Poldanor stawia biogazownie... Poldanor, właściciel 16 ferm na Pomorzu, zamierza wybudować w latach 2006 - 2008 13 biogazowni.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Będą one produkowały rocznie ok. 50 000 MWh energii elektrycznej i ok. 55 MWh cieplnej. Nakłady inwestycyjne firma szacuje na 40 mln zł. Zdaniem Grzegorza Brodziaka, wiceprezesa Poldanoru, inwestycja będzie rentowna, jeżeli uda się pozyskać częściowe dofinansowanie projektu i jeżeli kontynuowana będzie polityka państwa polegająca na zwiększaniu udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii, co zapewni odpowiedni poziom cen.

źródło: Rzeczpospolita

Poldanor stawia biogazownie

Promocje:

PROMOCJE: