Posiedzenie rady PIGEO

Posiedzenie rady PIGEO... Odbyło się posiedzenie Rady Izby poświęcone omówieniu najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Dyrektor Generalny Izby przedstawił członkom Rady najnowsze dane na temat produkcji energii w OZE, obrotu świadectwami pochodzenia oraz efektywności ekonomicznej realizacji inwestycji wykorzystujących poszczególne źródła.

Dyrektor Stryjecki przedstawił do dyskusji następujące wnioski:

* Obecna struktura produkcji energii w OZE oparta w 86% na elektrowniach wodnych, musi ulec całkowitej przebudowie w najbliższych 4 latach. Największy rozwój powinien nastąpić w energetyce wiatrowej i biomasowej.

* Przy dzisiejszych cenach energii i wartości świadectw pochodzenia, bez wsparcia dotacyjnego, inwestycje w energetyce wiatrowej i wodnej nie gwarantują właściwej stopy zwrotu kapitału.

* Przy obecnych progach obowiązku sprzedaży zielonej energii w kolejnych latach pierwsze środki z opłaty zastępczej i kar trafią do NFOŚiGW w roku 2008, a więc do przedsiębiorców w roku 2009.

* Największym beneficjentem systemu wspierania OZE są stare elektrownie wodne przepływowe i kondensacyjne współspalające biomasę.

* W celu wywołania impulsu do realizacji inwestycji w nowe moce wykorzystujące OZE, należy podnieść wartość świadectw pochodzenia oraz wygenerować środki dotacyjne.

Można to uzyskać poprzez zmniejszenie podaży zielonych certyfikatów na rynek w najbliższych 2 latach np. poprzez wyłączenie dużych elektrownie przepływowych lub wyłączenie z systemu współspalania z systemu wsparcia.

Członkowie Rady podzielili ocenę sytuacji dokonaną przez Zarząd Izby i zgodzili się, że obecny system wspierania OZE musi ulec niewielkim modyfikacjom, pozwalającym na zwiększenie rentowności nowych inwestycji. Za największe niedopatrzenie obecnych rozwiązań zostało uznane kierowanie wsparcia z tytułu praw majątkowych ze świadectw pochodzenia na współspalanie w kotłach węglowych dużej mocy. Członkowie Rady byli zgodni co do tego, że system wspierania OZE powinien promować model energetyki rozproszonej, a jego głównym zadaniem powinno być uruchamianie nowych mocy energetycznych. Zgłoszono kilka pomysłów na zwiększenie efektywności systemu wspierania produkcji zielonej energii. Zostaną one w najbliższym czasie szczegółowo opracowane przez Zarząd Izby i skonsultowane z przedstawicielami Rządu i Parlamentu.

źródło: cire.pl

Posiedzenie rady PIGEO

Promocje:

PROMOCJE: