SEREN POLSKA

SEREN POLSKA... W roku 1996 r. utworzona została międzynarodowa organizacja ekologiczna pod nazwą: Environmentalists for Nuclear Energy (EFN)

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Polska nazwa tej organizacji brzmi: Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN)

Organizacja rozwija się wyjątkowo szybko. Obecnie liczy już 8 000 członków z około 60 krajów świata na 5 kontynentach. Prezesem EFN jest p. Bruno Comby (Francja). W USA, Japonii i Kanadzie działają oddziały EFN (tzw. branches - gałęzie). Założycielami EFN byli między innymi dawni działacze organizacji Greenpeace, którzy nie mogli pogodzić się z dotychczasową polityką tej organizacji.
Poglądy prezentowane przez EFN są całkowicie zgodne z poglądami reprezentowanymi przez najpoważniejszą energetyczną organizację światową, a mianowicie Światową Radę Energetyczną (World Energy Council - WEC). W pracach WEC biorą udział najlepsi eksperci światowi, a ich obiektywizm jest niepodważalny. Główne różnice poglądów WEC (i EFN) w stosunku do poglądów Greenpeace są następujące:

- WEC od szeregu lat popiera energetykę jądrową (Greenpeace - odwrotnie),
- WEC jest przeciwna zbyt szerokiemu popieraniu Odnawialnych Źródeł Energii (tzw. OZE) ze względów ekonomicznych,
- WEC przywiązuje dużą wagę do zasady zrównoważonego rozwoju.

WEC jest na przykład przeciwna polityce UE w odniesieniu do OZE - głównie nie zgadza się z polityką "limitów" na OZE dla poszczególnych krajów. Prawdopodobnie zarówno WEC jak i EFN poparłyby zalecenia UE odnośnie ograniczenia dopłat do OZE, a mianowicie:


- mniej niż 5 euroc/kWh oraz
- mniej niż uniknięte koszty zewnętrzne w stosunku do opcji bazowej (w Polsce elektrownie węglowe)

Zasada zrównoważonego rozwoju - to oszczędność węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego dla przyszłych pokoleń. Przedstawiciele Greenpeace przykuwali się do torów, po których przewożono paliwo jądrowe, ale nie protestują przeciwko spalaniu tych cennych surowców w elektrowniach i emisji szkodliwych dla środowiska substancji.

Główne cele Stowarzyszenia SEREN POLSKA zdefiniowano jako:

- pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energii i środowisku,
- informowanie o zaletach energii jądrowej szczególnie ze względu na ochronę środowiska,
- integrowanie osób, które popierają użytkowanie energetyki jądrowej w celach pokojowych.

Realizacja tych celów obejmuje następujące działania:

- wspieranie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
- inicjowanie publikacji książkowych i artykułów,
- wygłaszanie referatów i odczytów,
- uczestniczenie w debatach publicznych,
- przygotowanie informacji naukowych i popularno-naukowych,
- udział w targach i wystawach,
- organizowanie konferencji i spotkań,
- współpraca z innymi organizacjami.

W dniu 18 stycznia 2006 r. w Warszawie na zebraniu założycieli SEREN Polska powołano Komitet Założycielski, który powinien w 2006 r. doprowadzić do zarejestrowania w Polsce tego stowarzyszenia. Będzie to stowarzyszenie typu Non-Profit. Wśród członków Zarządu SEREN Polska będzie dwóch przedstawicieli EFN-International, a mianowicie:

- Bruno Comby - EFN,
- Berol Robinson - EFN-USA.

SEREN Polska ma już adresy:
nuc-pl@ecolo.org
http://www.ecolo.org (kliknąć na polską flagę)

SEREN POLSKA

Promocje:

PROMOCJE: