Unijne wsparcie dla OZE

Unijne wsparcie dla OZE... Minister Rozwoju Regionalnego przedstawiła na prośbę Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej informacje na temat wsparcia energetyki odnawialnej w ramach pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
W piśmie skierowanym do Dyrektora Generalnego Izby, Minister Grażyna Gęsicka przedstawiła również wyjaśnienia odnoszące się bezpośrednio do pytań przez niego zadanych. Wynika z nich, że finansowanie OZE jest przewidziane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) oraz że obecnie trwają prace odnośnie zawartości poszczególnych priorytetów i typów projektów.

Minister stwierdza, iż intensywne prace prowadzone są również nad systemem wdrażana projektów, dotyczących procedur zarządzania finansami na wspieranie OZE, oraz że dotychczasowe doświadczenie NFOŚiGW w prowadzeniu tych projektów nie zostanie pominięte.

Minister podkreśla, że projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i projekty programów operacyjnych są dokumentami otwartymi i mogą ulec modyfikacji podczas konsultacji.

źródło: cire.pl

Unijne wsparcie dla OZE

Promocje:

PROMOCJE: