W poszukiwaniu energii

W poszukiwaniu energii... Czy grozi nam kryzys energetyczny? Gdzie możemy szukać alternatywnych źródeł energii? Czy energia jądrowa jest na pewno bezpieczna? Na te i szereg innych pytań będzie można znaleźć odpowiedzi podczas Międzynarodowych Targów Energii ENEX, które w tym roku po raz dziewiąty organizują Targi Kielce. Ten niezwykłej wystawie towarzyszyć będą Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Dzięki temu, że dwie bardzo bliskie sobie tematycznie wystawy odbywają się w jednym czasie i miejscu w targach biorą udział zarówno wytwórcy energii konwencjonalnej, jak również firmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego ENEX to nie tylko miejsce prezentacji nowych rozwiązań technicznych i technologicznych przemysłu energetycznego, ale także forum wymiany informacji i doświadczeń.

Podczas targów można zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami z dziedziny wytwarzania, przesyłania, a także dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, z maszynami oraz urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi, systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi stosowanymi w energetyce oraz metodami modernizacji istniejących sieci energetycznych. Podczas ubiegłorocznej edycji targów swoją ofertę przedstawiło 94 wystawców z 5 państw: Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski, a targi odwiedziło ponad 3500 specjalistów z branży energetycznej.

Jednak jedną z najważniejszych wartości obu wystaw jest niezwykle bogaty i interesujący blok konferencji i seminariów, goszczących co roku najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki. Podobnie jak w minionym roku ciekawy blok wykładów zostanie zaprezentowany podczas Salonu Biomasy, poświęconego alternatywnym źródłom energii. Targom ENEX 2006 towarzyszy konferencja "Energetyka Jądrowa dla Polski". Poruszające wyjątkowo ważne dla Polski problemy spotkanie inauguruje zarazem cały cykl ogólnokrajowych seminariów i debat, poświęconych energetyce jądrowej. Swoje referaty wygłoszą m.in. przedstawiciele Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, Instytutu Energii Atomowej, Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Początek Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX i Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia - 21 marca, finał - 23 marca. Wystawę Targi Kielce organizują we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Patronat sprawuje przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki.

Pozdrawiam

Leszek Zajęcki
Specjalista ds. Promocji
Targi Kielce Sp. z o.o.
ul. Zakladowa 1
25-672 Kielce
tel. 041/365 13 02
mobile. 048/600 407 026
email: zajecki.l@targikielce.pl

W poszukiwaniu energii

Promocje:

PROMOCJE: