W Wielkiej Brytanii i Rosji o energii atomowej

W Wielkiej Brytanii i Rosji o energii atomowej...

Londyn, 9 czerwca 2006 r.

Francja i Wielka Brytania postanowiły powołać Francusko - Brytyjskie Forum Energii Atomowej. Oba kraje zamierzają dokonywać wymiany opinii, przeciągając do dyskusji ministrów, biznesmenów i ekspertów w dziedzinie przemysłu. Tematem obrad ma być m. in. wspólna polityka obronna.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

W. Brytania uzyskuje znacznie mniej energii elektrycznej z elektrowni jądrowych niż Francja: zaledwie 20 %, wobec 80 % we Francji.

Przywódcy obu krajów oświadczyli we wspólnym komunikacie, że w krótkim czasie zbadają możliwości dalszego rozwoju wzajemnej współpracy na polu cywilnego zastosowania energii jądrowej. Forum ma być miejscem dyskusji nad współpracą w dziedzinie atomistyki, włączając w to badania, technologię, likwidację obiektów jądrowych i gospodarkę odpadami.

Blair powiedział, że bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatyczne stały się tymi problemami, które "pchnęły nasze oba kraje w kierunku (wspólnej) energetycznej polityki, gdyż należą do głównych czynników warunkujących zarówno naszą wewnętrzną jak i europejską politykę."

Chirac - pytany o irański program jądrowy - oświadczył, iż oba państwa nie mogą się zgodzić na jakiekolwiek irańskie zamiary zbudowania broni jądrowej. "Nie możemy się zgodzić z faktem, że Iran rozpoczął i przyspiesza proces, który w wyniku wzbogacania uranu może doprowadzić do stworzenia broni jądrowej."

Moskwa, 9 czerwca 2006 r.

Prezydent Putin na posiedzeniu atomistów w jego podmoskiewskiej rezydencji zaapelował o intensywniejszy rozwój jądrowej energetyki w Rosji i rozszerzanie wpływu na rynki zagraniczne. Spotkało się to z chłodnym przyjęciem organizacji GREENPEACE.

Prezydent postulował doprowadzić poziom produkcji atomowej energii do 25 %. "Dzisiaj - mówił - udział energetyki jądrowej w bilansie energetycznym Rosji wynosi 16 %, i gdyby nic nie zmieniać, czyli rozwijać energetykę jądrową w dzisiejszym tempie, to do 2030 r. jej poziom spadnie do 1 - 2 %." Podkreślił, iż dzisiejszy wzrost zużycia energii odbywa się kosztem gazu, jednakże w dalszej perspektywie źródła węglowodorowe - tzn. nieodnawialne - staną się niewystarczające.

Sergej Kirijenko, szef Rosyjskiej Agencji Atomowej (ROSATOM) poinformował, że poczynając od 2007 r. Rosja zacznie rocznie budować po dwa bloki energetyczne, a w latach 2009 - 20010, po 3 - 4 bloki. Opowiedział się za rozwojem nowych reaktorów, w szczególności - termojądrowych i wysokotemperaturowych.

Wyjątkowe znaczenie przywiązuje się do wszystkich problemów bezpieczeństwa atomowych obiektów. Sergiej Iwanow, wice premier i minister obrony oświadczył, iż "rozwój atomowego przemysłu należy rozpatrywać z punktu widzenia zachowania całego militarnego i cywilnego przemysłowego kompleksu, gdyż nie wolno go rozdzielić."

Piotr Szczedrowicki, generalny dyrektor Naukowo Badawczego Centrum Zarządzania, Ekonomii i Informacji ROSATOMU, mówił o federalnym celowym programie rozwoju jądrowej energetyki, który obecnie znajduje się w ostatnim stadium zatwierdzania. Na potrzeby tego programu przewiduje się przeznaczyć 337 mld rubli.

Władimir Czuprow, kierownik działu energetyki organizacji "GREENPEACE ROSSIJA", oświadczył, że rozwój atomowej energetyki na szerszą skalę "jest strategicznym błędem". Według niego, doprowadzenie udziału jądrowej energetyki do poziomu 25 -28 % jest niebezpieczne i ekonomicznie niekorzystne. Zasoby naturalnego uranu nie są wystarczające dla rosyjskiej jądrowej energetyki, trzeba go będzie importować. Wg. ocen GREENPEACE o wiele korzystniej by było dokonać modernizacji gazowych elektrowni, by zwiększyć współczynnik ich sprawności z 30% do 50 % i tym sposobem zaoszczędzić dziesiątki miliardów metrów sześciennych naturalnego gazu. Czuprow zalecał intensywniej wykorzystywać alternatywne źródła energii geotermalnej, wiatru, słonecznej i przypływów, a także energooszczędne technologii.

W. Czuprow uważa, że rosyjska energetyka jądrowa "jest niezbyt konkurencyjna". Jako przykład przytoczył incydent, jaki się zdarzył w marcu 2006 r. w elektrowni bułgarskiej "KOZŁODUJ", zbudowanej przez ZSRR i wyposażonej w rosyjską aparaturę, kiedy to nie zadziałał system regulacji.

(J. K.)

Źródła: BBC RUSSIAN.com; http://www.rambler.ru/

W Wielkiej Brytanii i Rosji o energii atomowej

Promocje:

PROMOCJE: