Czysta energia

Czysta energia... Na Uniwersytecie Stanowym Pensylwania powstało mikrobiologiczne ogniwo paliwowe, wytwarzające energię elektryczną podczas procesu oczyszczania wody.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik


Typowe ogniwa paliwowe jako paliwo wykorzystują wodór. W próbach z ogniwami mikrobiologicznymi wykorzystywano z kolei glukozę czy etanol. Opracowanie ogniwa "zasilanego" brudną wodą jest więc ogromnym sukcesem naukowców. Przewodzący grupie badawczej prof. Bruce Logan przyznaje, że idea brzmi tak nieprawdopodobnie, że były spore kłopoty z pozyskaniem źródeł finansowania dla prac. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwania mogą pochwalić się prototypem ogniwa, które usuwa z wody do 78% substancji organicznych i produkuje przy tym do 200 mW mocy na metr kwadratowy powierzchni elektrody. Umożliwia to zasilanie niewielkiej żarówki.

Mikrobiologiczne ogniwo opiera się na bakterii, która żywi się substancjami biologicznymi znajdującymi się w wodzie i produkuje prąd na drodze metabolizy. Bakterie "pracują" na 8 grafitowych anodach o powierzchni 232 centymetrów kwadratowych. Oprócz nich, w plastikowym walcu o długości 15,2 cm i średnicy 6,35 cm badacze umieścili katodę i membranę wymiany protonów. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwania są przekonani, że rozwinięcie tej technologii może znaleźć w przyszłości zastosowanie w oczyszczalniach ścieków. Obniży koszt ich pracy, a przy okazji zamieni je w małe elektrownie. Takim rozwiązaniem mogą być zainteresowane także kraje rozwijające się.

Źródło: www.4press.pl za Wired

Czysta energia

Promocje:

PROMOCJE: