Dom ekologiczny

Dom ekologiczny... Prawo nie stoi na drodze swobodnego i zgodnego z naszym gustem wykończenia domu lub mieszkania. Mamy szeroki wybór w pełni dozwolonych materiałów i rozwiązań technicznych.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik


Można powiedzieć, że najważniejszymi charakterystycznymi cechami domu ekologicznego są: certyfikat-energetyczny.pl" target="_blank">energooszczędność, możliwość wykorzystywania, w większym niż zazwyczaj stopniu, zasobów odnawialnych oraz możliwość przetworzenia odpadów produkowanych przez jego mieszkańców. Jeśli chcemy, żeby nasz dom spełniał takie warunki, do jego budowy muszą zostać użyte odpowiednie materiały, takie jak drewno lub ceramika. Należy również wykorzystać najnowsze technologie wykonania instalacji oraz urządzenia składające się na wyposażenie budynku.

Budując ekologiczny dom możemy zyskać nawet do 70% kosztów ponoszonych przy zastosowaniu tradycyjnych systemów grzewczych (wynika to z zastosowania odpowiednich źródeł energii). Wykorzystanie systemów wytwarzających elektryczność z energii słonecznej, bądź zbiorniki na wodę montowane na dachach mogą przynieść kolejne oszczędności w zużyciu energii. Możemy też wykorzystać ciepło wytwarzane podczas pracy sprzętu gospodarstwa domowego stosując wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną. Ponadto wykonanie odpowiedniej izolacji budynku pozwala zastąpić grzejniki konwencjonalne. Takie rozwiązania wymagają jednak od wykonawcy wyjątkowej dokładności. Brak precyzji może spowodować utratę energii cieplnej.

Każde gospodarstwo domowe produkuje nieczystości stałe i płynne, które muszą być usuwane z budynku. W chwili projektowania systemu usuwania nieczystości płynnych często stajemy przed problemem, w jaki sposób pozbyć się ścieków, jeśli w pobliżu nie ma sieci kanalizacyjnej. Do wyboru mamy przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jednak to oczyszczalnia jest inwestycją wpływającą na ochronę środowiska. Podstawową zaletą oczyszczalni jest to, że nie zanieczyszcza wód gruntowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli korzysta się z własnego ujęcia wody. Ponadto oczyszczonymi ściekami można wypełnić ogrodowe oczko wodne, podlewać rośliny lub myć samochód (pod warunkiem zastosowania separatora). W ten sposób zużywamy mniej wody z wodociągu lub studni.

Ekologiczny dom to nie tylko odpowiednia technologia budowy, wykorzystanie energii i odpadów. Ekologiczne może być także wyposażenie wnętrz i urządzenia gospodarstwa domowego. Producenci przygotowali dla nas różne rozwiązania. Samodzielnie oczyszczający się klimatyzator, lodówki bez freonu, zmywarki do naczyń i pralko - suszarki pracujące przy minimalnym zużyciu wody, na pewno zmniejszą ilość zanieczyszczeń, a jednocześnie zapewnią nam niższe koszty eksploatacji.

Jednak żeby zaoszczędzić trzeba wcześniej ponieść wydatki na inwestycje. Sprzęt proekologiczny jest na ogół droższy od standardowego nawet o 40 proc. Nie zapominajmy jednak, że koszty nie tylko się zwrócą, ale po jakimś czasie pozwolą także na oszczędności.

Niektóre z wydatków proekologicznych mogą być wspierane poprzez kredyt lub bezpośrednie finansowanie z budżetu gminy.

W zamożnych krajach Unii Europejskiej przeznacza się poważne fundusze na proekologiczne technologie budowy.

Źródło: dom.pl

Dom ekologiczny

Promocje:

PROMOCJE: