Dwie umowy na farmy wiatrow

Dwie umowy na farmy wiatrow... Wczoraj PEP zawarł z RWE Plus, spółką zależną od RWE Power AG, umowy dotyczące budowy farm wiatrowych w okolicy Tychowa oraz Suwałk.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennikFirmy zawarły dwie umowy wspólników jedna z nich dotyczy realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy Wiatrowej Tychowo, a druga Farmy Wiatrowej Suwałki.

Projekt w okolicach Tychowa, będzie realizowany na mocy umowy wspólników, która określa wzajemne relacje stron jako wspólników spółki specjalnego przeznaczenia Notos. Moc zainstalowana tej farmy wyniesie ok. 32 MW. Zgodnie z zapisami umowy obie firmy będą odpowiedzialne za realizację projektu budowy, operowania oraz utrzymania Farmy. Umowa zakłada, że RWE Plus posiadać będzie 70% udział w spółce Notos, a PEP pozostałe 30% oraz prawa mniejszościowego wspólnika uwzględniające funkcję PEP w operacyjnym funkcjonowaniu przedsięwzięcia. Wykonanie umowy jest uzależnione od spełnienia kilku warunków zawieszających. PEP musi między innymi stać się 100% udziałowcem spółki Notos (obecnie ma 51 proc.) i nabyć prawa do Projektu Tychowo. Notos natomiast musi uzyskać pozwolenie na budowę Farmy oraz zawrzeć umowę przyłączeniową W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków zawieszających do dnia 31 grudnia 2009 roku, każda ze stron może odstąpić od Umowy Wspólników. Łączna wartość przychodów PEP z tytułu realizacji tej umowy szacowana jest na około 17,4 mln złotych.

Druga umowa pomiędzy PEP, a RWE Plus, określa wzajemne relacje stron jako wspólników EWG Sp. z o.o., spółki, która zbuduje farmę wiatrową w okolicy Suwałk, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 38 MW. Umowa ta reguluje m.in., kwestię sprzedaży przez PEP udziałów w EWG na rzecz RWE Plus, emisję nowych udziałów przez EWG, które objęte zostaną przez RWE Plus oraz sprzedaż przez PEP do EWG praw do projektu Farmy Wiatrowej Suwałki. W wyniku wykonania Umowy Wspólników RWE Plus posiadać będzie 70% udział w EWG, a PEP pozostałe 30% oraz prawa mniejszościowego wspólnika uwzględniające funkcję PEP w operacyjnym funkcjonowaniu przedsięwzięcia. Podobnie jak w przodku pierwszej umowy strony będą realizację projektu budowy, operowania oraz utrzymania farmy wiatrowej, z tym że w tym przypadku Farmy Wiatrowej Suwałki. Wykonanie umowy uwarunkowane jest uzyskaniem przez RWE Plus zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie udziałów w spółce EWG. W przypadku nie spełnienia tego warunku do dnia 31 grudnia 2007 roku, każda ze stron może odstąpić od umowy. Łączna wartość przychodów PEP z tytułu realizacji tej umowy wyniesie ok. 19,7 mln złotych.

Onet.pl

Dwie umowy na farmy wiatrow

Promocje:

PROMOCJE: