Energetyka odnawialna skuteczna w walce przeciwko zmianom klimatycznym

Energetyka odnawialna skuteczna w walce przeciwko zmianom klimatycznym... Udział energetyki odnawialnej w globalnej produkcji energii wynosi obecnie 20%, a zdaniem specjalistów zwiększenie tego udziału jest nadal możliwe. Konsekwentny rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym kreowanie wzrostu gospodarczego.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik


Zgodnie z danymi BWE (Bundesverband WindEnergie) w 2006 roczny obrót branży na świecie wzrósł o 26%, a w samych Niemczech wyniósł 20 miliardów Euro. Ponadto, odnawialne źródła energii stanowią bezpieczną alternatywę dla paliw konwencjonalnych, takich jak gaz, ropa czy węgiel, a tym samym przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Energetyka odnawialna okazuje się być również skutecznym narzędziem zapobiegania dalszym zmianom klimatu. Anomalia pogodowe, zmiany takie jak podnoszenie się poziomu mórz czy topnienie lodowców, będące skutkiem efektu cieplarnianego postępują w dramatycznym tempie. Najczęściej wymienianą przyczyną negatywnych zmian klimatycznych jest spalanie paliw kopalnych. W 2006 roku emisja CO2 w sektorze energii na świecie wyniosła około 27 miliardów ton. Według BWE, w 2006 dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii ograniczono emisję CO2 o ponad 7 miliardów ton, w tym energetyka wiatrowa zapobiegła produkcji 26,1 milionów ton CO2 (o 3,4 miliona ton więcej niż w roku 2005). Według EREC (European Renewable Energy Council) oraz Greenpeace, do 2050 roku emisja CO2 może być zmniejszona nawet o połowę, jeœli tylko zwiększy się efektywność energetyczną, a 50% energii na świecie będzie pochodzić z odnawialnych źródeł.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowić mogłoby remedium na problemy związane z emisją dwutlenku węgla. Komisja Europejska oraz rządy krajów członkowskich spierają się obecnie o limity w zakresie emisji na lata 2008-2012. Przykładowo, zdaniem Komisji rząd Niemiec powinien we wskazanym okresie ograniczyć emisję CO2 o 12 milionów ton. Zdaniem Prezesa BWE, Petera Ahmels`a, dynamiczne zwiększenie wykorzystania energetyki odnawialnej stanowić powinno jeden z priorytetów przyszłej polityki energetycznej. Wzrost wykorzystania OZE jest bowiem najbardziej efektywnym narzędziem w walce przeciwko zmianom klimatycznym.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Energetyka odnawialna skuteczna w walce przeciwko zmianom klimatycznym

Promocje:

PROMOCJE: