Energia - woda geotermalna - Niemcy

Energia - woda geotermalna - Niemcy... Wysokie gmachy potrzebują dużo energii

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Rozdawana gratisowo pasażerom tranzytowym najnowocześniejszego monachijskiego lotniska im. Franza Josefa Straussa bawarska mutacja springerowskiego �Bildu� krzyczy już na pierwszej stronie newsem pióra Svena Steina: �Niemcy są czwartym na świecie klimatycznym Killerem. Po Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji. Ale tylko Niemcy leżą w Unii Europejskiej � martwi się publicysta ekologiczny tej bulwarówki.

I dalej, powołując się na dane Greenpeace, przypomina: Niemcy wypuszczają do atmosfery każdego roku 994 mln ton gazów cieplarnianych, w tym 865 mln ton dwutlenku węgla, co stanowi 3,2 proc. całej światowej emisji tego gazu. W latach 1990�2005 niemiecka emisja dwutlenku węgla wzrosła o 16 proc. głównie za sprawą przemysłu odziedziczonego po byłej NRD, która właśnie w 1990 roku przestała istnieć jako samodzielne państwo wchodząc w skład Republiki Federalnej Niemiec.

ekoenergia.pl

Energia - woda geotermalna - Niemcy

Promocje:

PROMOCJE: