E.ON przejmuje farmy wiatrowe

E.ON przejmuje farmy wiatrowe... Niemiecki koncern energetyczny E.ON chce przejąć operatora farm wiatrowych w Hiszpanii i Portugalii, firmę Energi E2 Renovabls Ibericas (E2-I).

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik


Wartość transakcji wyniesie 722 mln euro. Przejęcie jest związane z zamiarem zainwestowania przez firmę E. ON 3 mld euro do 2010 r. w zdobywanie energii ze źródeł odnawialnych. E2-I dysponuje w Hiszpanii i Portugalii mocami zainstalowanymi w energetyce odnawialnej na poziomie 260 MW. Po przejęciu firmy E. ON będzie dysponował około 700 MW mocy, pochodzącymi z elektrowni wiatrowych, dzięki czemu moc generowana przez obiekty należące do koncernu zwiększy się do 7 GW w 2010 r.

Puls Biznesu

E.ON przejmuje farmy wiatrowe

Promocje:

PROMOCJE: