Konsekwencje globalnego ocieplenia

Konsekwencje globalnego ocieplenia... Nawet jeżeli radykalnie obniżymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery, nie unikniemy wzrostu temperatury o ok. 3 st. Celsjusza -zapowiadają eksperci oenzetowskiego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wkrótce zaprezentują liczący 1,4 tys. stron raport opisujący wpływ tych zmian na życie ludzi i środowisko naturalne.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
W pierwszej części tego dokumentu, przekonywali, że globalne ocieplenie spowodowane jest działalnością człowieka. Według przewidywań naukowców średnia temperatura do końca tego stulecia może podnieść się od 1,8 st. C - w wariancie najbardziej optymistycznym - do 4 st. C według najczarniejszego scenariusza.

Wstępna wersja raportu, do której dotarli dziennikarze, przepowiada gwałtowne zjawiska pogodowe - susze i powodzie, które spowodują głód w najbiedniejszych krajach Afryki. Do 2080 roku od 1,1 do nawet 3,2 mld ludzi może dotknąć niedostatek wody pitnej. Od 200 do 600 mln zagrozi głód. Każdego roku będziemy mieli 2 do 7 mln ofiar podtopień i powodzi na terenach nadbrzeżnych. Kurczące się lodowce w Himalajach zagrożą gospodarce wodnej Azji. Podniesienie się poziomu oceanu może natomiast sprawić, że znikną wyspy na Pacyfiku -Tuvalu i część Malediwów. Podtopienia grożą też ludziom na najniżej położonych, gęsto zaludnionych wybrzeżach. Jeszcze gorsze konsekwencje ocieplenie będzie miało dla bioróżnorodności na naszej planecie. Naukowcy przewidują, że nawet umiarkowane podniesienie temperatury o ok. 1,5 - 2,5 st. C będzie oznaczało stan zagrożenia wyginięciem dla 20 - 30 proc. gatunków.

Najbardziej dramatycznych efektów można się spodziewać w Arktyce i Antarktyce, ale cieplejsza woda oznacza również zniszczenie raf koralowych i wymieranie ryb. -Setki gatunków już teraz musiało zmienić obszary życia. Przerywane są całe ekosystemy. To jasne, że część gatunków utracimy -twierdzi Rosina Bierbaum z Uniwersytetu Michigan.

Choć raport jeszcze nie został oficjalnie zaprezentowany, już stał się przedmiotem sporu politycznego. Europejski komisarz ds. ochrony środowiska Stavros Dimas zarzucił administracji Busha blokowanie międzynarodowych inicjatyw zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Mimo zapowiedzi, iż Waszyngton inwestuje w nowe technologie (m.in. paliwa alternatywne), emisja amerykańskich zanieczyszczeń wzrosła w stosunku do 1990 roku aż o 16 proc. W krajach starej Unii ten wskaźnik udało się obniżyć o 1,6 proc.

W maju naukowcy IPCC mają przedstawić trzecią - najważniejszą -część swojego specjalnego raportu. Napiszą w nim, czy i w jaki sposób można globalne ocieplenie zahamować.

Źródło: Rzeczpospolita

Konsekwencje globalnego ocieplenia

Promocje:

PROMOCJE: