Rekord w Europejskiej energetyce wiatrowej

Rekord w Europejskiej energetyce wiatrowej... Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association) opublikowało dane statystyczne na temat europejskiego rynku energetyki wiatrowej w 2006 roku.
Zgodnie z szacunkami EWEA, w 2006 r. na terenie krajów Unii Europejskiej posadowiono turbiny o łącznej mocy 7 588 MW, co oznacza 23% wzrost nowo zainstalowanych mocy w stosunku do roku poprzedniego. Koszt inwestycji wyniósł 9 miliardów Euro.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w krajach UE wzrosła o 18% i obecnie przekracza 48 000 MW. Pozwoli to na wyprodukowanie, w roku o przeciętnej wietrzności, około 100 TWh energii elektrycznej, co odpowiada 3,3% zapotrzebowaniu UE na elektryczność.

Niemcy i Hiszpania przyciagają większość inwestycji. W 2006 roku, kraje te stanowiły 50% unijnego rynku. Jednakże, liczby potwierdzają trend panujący na europejskim rynku, zgodnie z którym Niemcy i Hiszpania powoli tracą na znaczeniu. W 2002 r., tylko 680 MW zostało zainstalowanych poza obszarem: Niemiec, Hiszpanii oraz Danii, w roku 2006, liczba ta wyniosła 3 755 MW.

"Wyłączajac trzy kraje: Niemcy, Hiszpanię oraz Danię, osiągnęliśmy sześciokrotny wzrost rynku w ciagu czterech lat. Liczby potwierdzają, że druga tura krajów europejskich inwestuje w energię wiatru. Obecnie jesteśmy świadkami tego, jak duży wpływ miała Dyrektywa z roku 2001, dotycząca energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, i ponownie wzywamy Komisję i Radę Europejską do wprowadzenia mechanizmów, które zapewniłyby stabilne warunki prawne dla energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Niemcy przekroczyły granicę 20 000 MW, instalując w 2006 r. 2 233 MW. Był to 23% wzrost w porównaniu do roku 2005.

Polska, pomimo 80 % wzrostu nowo zainstalowanych mocy do poziomu 152,5 MW, na tym tle wypada bardzo słabo. Najistotniejszym powodem braku rozwoju jest samo środowisko energetyki, wyjątkowo oporne na wprowadzanie nowych rozwiązań, uznanych i funkcjonujących w Europie.

źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Rekord w Europejskiej energetyce wiatrowej

Promocje:

PROMOCJE: