Seminarium w Ciechocinku

Seminarium w Ciechocinku... W dniach 2 - 3 kwietnia 2007 r., w Ciechocinku odbyło się Seminarium p.t. "Rozwój energetyki dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski"

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Moderatorem spotkania był dr. inż. Andrzej Nehrebecki, Szef Zespołu Doradców Parlamentarnej Grupy ds. Energetyki. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Senator Marek Waszkowiak - Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki, Maciej Stryjecki - Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Stefania Kasprzyk - Prezes Zarzšdu PSE Operator SA. oraz Wojciech Adamczyk - Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Podczas seminarium poruszano następujace tematy:

- "Bezpieczeństwo energetyczne kraju. Najbliższe wyzwania przed Operatorem Sieci Przesyłowej"
- "Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w Polsce - kierunki rozwoju"
- "Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce"
- "Czy możliwa jest w 100% energia odnawialna? Studium na przykładzie w kraju Burgenland w Austrii"


Źródło: seo.org.pl

Seminarium w Ciechocinku

Promocje:

PROMOCJE: