Ulga w akcyzie na biopaliwa

Ulga w akcyzie na biopaliwa... Całkowite zwolnienie z akcyzy biokomponentów stosowanych jako paliwa zakłada program promocji biopaliw na lata 2008-14, który trafił do konsultacji społecznych.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Cena paliwa zawierajšcego biokomponenty ma być konkurencyjna wobec ceny paliwa z ropy. Działania w tym zakresie dotyczš m.in. ulgi w podatku akcyzowym.

Programowe ulgi to: 1,048 zł/litr w przypadku estrów i 1,565 zł/litr bioetanolu.

Proponowana przez Ministerstwo Finansów ulga rekompensujšca część kosztów produkcji biokomponentów, będzie polegać na odliczeniu od podatku kwoty stanowišcej 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartoœci opałowej - poinformował resort gospodarki.

Źródło: Puls Biznesu

Ulga w akcyzie na biopaliwa

Promocje:

PROMOCJE: