Wiatr w oczy energetykom

Wiatr w oczy energetykom... Zdaniem uczestników wtorkowej konferencji poświęconej energetyce odnawialnej, mimo że wśród inwestorów wzrasta zainteresowanie energią wiatrową w Polsce, jej rozwój jest blokowany przez brak inwestycji w sieci niskiego i średniego napięcia oraz nikłe zainteresowanie władz wojewódzkich - napisała Gazeta Wyborcza.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennikWczoraj urzędnicy, naukowcy i menedżerowie z firm energetycznych zastanawiali się na konferencji "Energetyka odnawialna - oszacowanie potencjału", jakie są szanse na spełnienie wymogów UE, wg których do 2010 r. 10 proc. energii w Polsce powinno być wytwarzane ze źródeł odnawialnych. Większość zgodziła się, że szanse są niewielkie.

W 2006 r. udało się nam osiągnąć wskaźnik 3,7 proc., ale przez następne lata udział energii ze źródeł odnawialnych powinien rosnąć średnio o ponad 2 proc. rocznie. - To będzie bardzo trudne - mówił wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Wiesław Wójcik. Jego zdaniem nie obejdzie się bez budowy nowych wielkich elektrowni wodnych. Ale te budzą spore kontrowersje ekologiczne - niszczą bowiem naturalne ekosystemy rzek.

Z kolei firmy zajmujące się elektrowniami wiatrowymi narzekają na biurokrację i małe poparcie samorządów wojewódzkich. - Gminy są inwestycjami w farmy wiatrowe bardzo zainteresowane - mówił Adam Stadnik z polsko-niemieckiej firmy Windpol, która buduje takie farmy. - Ale cały udział zarządów województw ogranicza się do zapisania dwóch zdań w strategii dla województwa - podkreślał Stadnik. Narzekał też na problemy z przyłączaniem wiatraków do sieci energetycznej. Najlepsze warunki dla budowy farm wiatrowych są na północy kraju, ale tam z kolei sieć jest najrzadsza. Na modernizacją i budowę sieci mogłaby dać pieniądze UE, ale tylko dziewięć z 16 województw wpisało to do swoich programów operacyjnych.

Niewiele lepiej ma się sprawa z uprawą roślin energetycznych, które miały być sposobem na szybki wzrost dochodów rolników.

Gazeta Wyborcza

Wiatr w oczy energetykom

Promocje:

PROMOCJE: