Energetyczne obligacje na GPW

Energetyczne obligacje na GPW ... Jak poinformował „Parkiet”, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyraził zgodę na wprowadzenie do obrotu w dniu 23 lipca br. dwuletnich „energetycznych" papierów dłużnych o wartości do 200 mln zł, emitowanych przez Barclays Bank.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Energetyczne obligacje będą powiązane z koszykiem towarów giełdowych i będą opierać się na indeksach odzwierciedlających ceny ropy naftowej, gazu ziemnego, benzyny oraz energii elektrycznej w Niemczech.

Parkiet

Energetyczne obligacje na GPW

Promocje:

PROMOCJE: