Polska dobrym miejscem inwestowania w wiatraki

Polska dobrym miejscem inwestowania w wiatraki... W Polsce warunki produkcji energii elektrycznej z wiatru są równie dobre jak w Danii.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Polska zajęła na równi z Belgią i Norwegią 17 miejsce w rankingu Ernst&Young oceniającym inwestycje w zakresie energii odnawialnej. Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje USA, drugie Niemcy, a trzecie Indie.

O pozycji Polski zdecydowało przede wszystkim wyznaczenie przez rząd obowiązkowego zużycia 7,5 % energii ze źródeł odnawialnych w 2010 r.

Oceniając długoterminowe warunki inwestowania w farmy wiatrowe, nasz kraj znalazł się na 16 miejscu razem z Danią.

Według danych URE w Polsce produkcji energii z OZE wynoszą 1,5 GW, a udzielone koncesje dotyczą kolejnych 1,16 GW. Istniejące 160 farm wiatrowych ma moc zainstalowaną ok. 300 MW. Kolejne 40 inwestycji o łącznej mocy 1,1 GW uzyskało koncesję URE.
W ubiegłym roku sprzedaż energii z siłowni wiatrowych wyniosła 357 GWh.

Rzeczpospolita

Polska dobrym miejscem inwestowania w wiatraki

Promocje:

PROMOCJE: